محصولات ما

مبارزه با تجارت غیرقانونی

ما در این صنعت در مبارزه با تجارت غیرقانونی دخانیات پیشگام هستیم و این کار را از طریق مشارکت با نهادهای مجری قانون، دولتها و نیز از طریق توسعه فن آوری های پیشرفته انجام میدهیم.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

گروه جی تی آی قاطعانه مخالفت خود با دخانیات غیرقانونی را اعلام کرده و از طریق راه اندازی زنجیره تامین خود و همکاری با مجریان قانون در مبارزه با انواع تجارت های غیرقانونی به تعهد خود پایبند است.

تجارت غیرقانونی محصولات دخانی کسب و کارهای مشروع فعال در زمینه دخانیات را تضعیف میکند، درآمد بر مالیات دولت را کاهش میدهد و باعث گسترش جرایم سازمان یافته میشود.

ما از نزدیک بر بازارهای خود نظارت داریم تا اطمینان حاصل کنیم که محصولات دخانی جی تی آی در بازارهای مقصد از طریق مجاری تجاری قانونی و تنها به مصرف کنندگان بزرگسال میرسد.

این موضوع برای من به عنوان یک کارمند به چه معناست؟

برای حمایت از تلاش های جی تی آی به منظور ایمن سازی زنجیره تامین قانونی دخانیات، من اطمینان حاصل میکنم که هر شریک تجاری که با او در ارتباط هستم از استانداردهای تامین کنندگان جی تی آی و خط مشی های مربوطه جی تی آی آگاهی دارد. هر شریک تجاری که محصولات دخانی ما را خریداری یا اداره میکند باید معتبر و خوشنام بوده و مجاری جی تی آی در ارتباط با برنامه های صدور گواهینامه تامین کنندگان و مشتریان را طی کرده باشد.

من بلافاصله هرگونه معامله یا فعالیت مشکوکی که در آن یکی از شرکای تجاری یا محصولات جی تی آی دخالت دارد را به تیم متابعت از قوانین گزارش میدهم.

این موضوع برای شرکای تجاری ما به چه معناست؟

ما از همه شرکای تجاری انتظار داریم که از عملیات تجاری و زنجیره تامین جی تی آی و خود در برابر هرگونه تجارت غیرقانونی محافظت کنند. به علاوه، ما از شرکای تجاری خود انتظار داریم به طور کامل با برنامه های صدور گواهینامه تامین کنندگان و مشتریان همکاری داشته باشند.

تیم متابعت از قوانین ما با نهادهای مجری قانون برای انجام تحقیقات راجع به هرگونه توقیف محصولات جی تی آی همکاری میکند. در صورتی که تحقیقات موجب تردید در خوشنامی هر یک از شرکای تجاری ما شود، ما اقدام مقتضی در خصوص حفظ امنیت زنجیره تامین خود را انجام میدهیم که این امر ممکن است در صورت لزوم منجر به خاتمه روابط تجاری گردد.

آمار و ارقام

  • به طور متوسط از هر ۱۰ سیگار در سراسر جهان ۱ سیگار غیرقانونی است.
  • بیش از ۴۰ میلیارد دلار در هر سال به طور متوسط از درآمد بر مالیات در سطح جهان از دست میرود.
  • در اثر مشارکت ما با نهادهای مجری قانون، بیش از ۱ میلیارد سیگار (یا معادل آن) در سال ۲۰۱۷ مصادره شد.

بیشتر بدانید