محصولات ما

اطمینان از کیفیت محصولات

ما به عملیات تولیدی خود با کیفیتی جهانی، که به طور مداوم انتظارات مصرف کنندگان و استانداردهای کیفی جی تی آی را برآورده مینماید، مفتخر هستیم.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

ما محصولات را مطابق با ویژگی های خاص و با استفاده از مواد اولیه و توتون هایی با کیفیت بالا که از منابع قابل اعتماد تهیه شده است، تولید مینماییم.

کیفیت در تمام مراحل از جمله انتخاب منبع، تولید، ذخیره سازی، توزیع و خدمات مشتریان، منطبق با الزامات قانونی و مقررات تضمین شده است.

این موضوع برای من به عنوان یک کارمند به چه معناست؟

صرف نظر از محدودیتهای زمانی یا امکانات، من همیشه از استانداردها و رویه های کیفی محصولات جی تی آی پیروی میکنم.

اطمینان حاصل میکنم که تمام شرکای تجاری نیز این استانداردها و رویه ها را رعایت مینمایند.

این موضوع برای شرکای تجاری ما به چه معناست؟

ما از شرکای تجاری مان انتظار داریم که از قوانین قابل اعمال، استانداردهای تامین کنندگان جی تی آی، معیارهای کیفیت مواد اولیه و موافقت نامه های خدمات پیروی کنند. آنها موظفند امکان بازرسی از کالاها و خدمات خود را در صورت درخواست جی تی آی فراهم کنند.

این موضوع در چه شرایطی قابل اعمال است؟

در اینجا به چند نمونه از مسائل احتمالی مرتبط با کیفیت محصولات اشاره میشود:

  • یکی از توزیع کنندگان به من اطلاعات داده است که در یکی از محموله ها هولوگرام مربوط به مالیات بر درآمد درج نشده است.
  • برخی از بسته های سیگار حاوی برندهایی است که از برند چاپ شده بر روی کارتن آن متفاوت است.
  • یک مشتری گزارش داده است که بسته های سیگاری که دریافت کرده است، فاقد پلمپ است و این نگرانی وجود دارد که شاید این بسته ها دستکاری شده باشند.

بیشتر بدانید