محصولات ما

بازاریابی مسئولانه محصولاتمان

ما به بازاریابی مسئولانه محصولاتمان به مصرف کنندگان بزرگسال، متعهد هستیم.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

ما این مسئولیت را به طور جدی و کاملا مطابق با تمام مقررات مربوطه و اصول گلوبال گروه جی تی آی در خصوص بازاریابی دخانیات انجام میدهیم.
ما محصولات خود را برای خردسالان بازاریابی نمیکنیم. همچنین ما هیچکسی را به مصرف سیگار ترغیب نمیکنیم و سعی نمیکنیم که سیگاری ها را از ترک کردن سیگار منصرف کنیم. ما محصولات خود را برای افراد سیگاری بزرگسال و به منظور حفظ وفاداری به برند و تشویق مصرف کنندگان بزرگسالی که از برندهای رقیب استفاده میکنند به تغییر و انتخاب محصولات ما، معرفی میکنیم.
ما معتقدیم که افراد سیگاری بزرگسال باید قبل از تصمیم گیری برای مصرف سیگار، به طور مناسب از خطرات سیگار برای سلامتی مطلع شوند.

این موضوع برای من به عنوان یک کارمند به چه معناست؟

اگر من در فعالیت های بازاریابی و فروش شرکت میکنم، موظف هستم که نسبت به خط مشی، دستورالعمل و رویه های بازاریابی و فروش و نیز کلیه الزامات قانونی و اصول گلوبال گروه جی تی آی در خصوص بازاریابی دخانیات آشنایی و آگاهی داشته باشم. من موارد فوق را به طور مستمر در فعالیت های روزمره خود اعمال میکنم.

این موضوع برای شرکای تجاری ما به چه معناست؟

ما از کلیه شرکای تجاری که برای تحقیقات بازار، بازاریابی برند، معرفی محصولات یا سایر فعالیت های بازاریابی و فروش به کار گرفته میشوند انتظار داریم که از خط مشی، دستورالعمل و رویه های بازاریابی و نیز تمامی الزامات قانونی و اصول گلوبال گروه جی تی آی در خصوص بازاریابی دخانیات پیروی کنند.

این موضوع در چه شرایطی قابل اعمال است؟

در اینجا به چند نمونه از فعالیتها که بازاریابی مسئولانه محسوب نمیشود اشاره میکنیم:

  • اینکه ما برای قراردادن محصولات دخانی خود در پست های اشخاص ثالث از قبیل ویدیوها و وبلاگ هایی که افراد زیر سن قانونی یا غیر سیگاری به آنها دسترسی دارند هزینه ای پرداخت کنیم یا آن را اجازه دهیم.
  • یک بیلبورد تبلیغاتی حاوی یکی از برندهای سیگار ما در مقابل ورودی یک دبیرستان قرار داشته باشد.
  • وبسایت یکی از برندها در اینترنت دارای مکانیسم مناسبی برای تایید سن مصرف کنندگان نباشد.

بیشتر بدانید