نقش ما در جامعه

رقابت منصفانه

ما به رقابت منصفانه در تمامی بازارها و در انطباق کامل با قوانین حقوق رقابت متعهد هستیم.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

هر رفتاری که هدف یا اثر اختلال در رقابت منصفانه را داشته باشد، رفتار ضد رقابتی است.

عدم رعایت قواعد رقابت منصفانه، حتی بصورت ناخواسته ممکن است منجر به مجازات شدید جی تی آی و کارمندانش گردد.

ما تمام فعالیت ها و تصمیمات استراتژیک را مستقل از رقبای خود میگیریم. ما به این نکته احترام میگذاریم که مشتریان ما باید آزاد باشند تا نسبت به مشتریان خود و نحوه رقابت در بازار، تصمیمات تجاری خود را اتخاذ نمایند.

این موضوع برای من به عنوان یک کارمند به چه معناست؟

من موظفم قواعد رقابت منصفانه را بدانم و از محدودیت های تعیین شده آگاه باشم.

در تمام فعالیت ها، من استراتژی تجاری و فعالیت های جی تی آی را مستقل از رقبا تعیین میکنم. من تنها با در نظر داشتن منافع جی تی آی و بدون مشورت، هماهنگی یا توافق با رقبا یا تبادل اطلاعات حساس از نظر رقابت پذیری، تصمیم گیری مینمایم.

من اطمینان حاصل میکنم که مشتریان در جهت اتخاذ تصمیمات تجاری خود در خصوص نحوه معامله با مشتریان و نحوه رفتار و رقابت در بازار، آزاد هستند.

من اطلاعاتی را که به لحاظ رقابتی حساس هستند با دقت مدیریت میکنم و اطمینان حاصل میکنم که امنیت این اطلاعات تامین میشود.

در صورتی که در زمینه فعالیت هایم نسبت به اینکه موردی فعالیت ضد رقابتی هست یا خیر، تردید کنم، یا در صورتی که در خصوص حقوق رقابت و ارتباط آنها با کار خود سوالی داشته باشم، بلافاصله از یکی از اعضای تیم حقوقی در خواست مشورت مینمایم.

این موضوع برای شرکای تجاری ما به چه معناست؟

شرکای تجاری، از جمله مشاوران و ارئه دهندگان اطلاعات، موظفند که با حقوق رقابت حاکم آشنا باشند و محرمانگی اطلاعات حساس رقابتی را رعایت نمایند.

به یاد داشته باشید:

  • نسبت به مکالمات رو در رو، ایمیل ها و متن پیام ها به همان اندازه حساس باشید که نسبت به یک نامه یا تفاهم نامه حساس هستید.
  • جلسات با انجمن های مختلف را همانند جلسات با رقبا تلقی کنید.
  • سوابق دقیقی از مباحث مطروحه در طول جلسات با رقبا، انجمن های تجاری یا نهادهای صنعتی نگهداری کنید.

بیشتر بدانید