نقش ما در جامعه

بی طرفی سیاسی

به صلاح ماست که از نظر سیاسی بی طرف بمانیم.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

ما به سازمانهای دولتی، نمایندگان آنها یا قانون گذاران برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب به نفع جی تی آی اعمال نفوذ نمیکنیم.

ما به حق کارمندان خود در خصوص امور شخصی از جمله فعالیت های سیاسی فردی احترام میگذاریم، مشروط بر اینکه مشارکت آنها شخصی و بدون ارتباط با جی تی آی باشد.

این موضوع برای من به عنوان یک کارمند به چه معناست؟

وابستگی های سیاسی من شخصی و بی ارتباط با کار و فعالیت من در جی تی آی است. من هر گونه فعالیت سیاسی را در زمان شخصی متعلق به خود و بدون استفاده از منابع و آدرس های ایمیل جی تی آی یا استفاده از سایر امکانات سازمان انجام میدهم.

من از محل کار برای تبلیغ کمپین های سیاسی، جمع آوری آرای همکاران یا جستجوی برای دریافت کمک های مالی برای فعالیت سیاسی خود استفاده نمی کنم.

در صورتی که قصد کسب یک جایگاه سیاسی را داشته باشم، این موضوع را به مدیر خود و مشاور حقوقی محلی یا منطقه ای اعلام مینمایم.

این موضوع در چه شرایطی اعمال میشود؟

در اینجا چند نمونه از مسائلی که به فعالیت های سیاسی مربوط میشود اشاره میشود:

  • من میخواهم در مکانی متعلق به جی تی آی میزبان یک گردهمایی به رهبری یک نامزد انتخابات مجلس باشم.
  • من فعالانه در مسائل سیاسی، خارج از محل و ساعت کاری شرکت میکنم و میخواهم در انتخابات به عنوان عضو شورای محل شرکت کنم.
  • یکی از همکاران از وسیله نقلیه خود که برندهای محصولات جی تی آی بر آن نصب است، برای شرکت در تظاهرات سیاسی استفاده میکند.

بیشتر بدانید