نقش ما در جامعه

رعایت حقوق بشر

ما در طول فعالیت تجاری مان به حقوق بشر کارمندان خود، شرکای تجاری و کارکنان آنها و جوامعی که در آن فعالیت میکنیم احترام میگذاریم.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

حقوق بشر از هنجارهای جهانی است که صرف نظر از اینکه در کجای جهان باشید به تساوی بر همه افراد اعمال میشود و موضوعاتی از قبیل فرصت های برابر، استانداردهای کار، آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی را پوشش میدهند.

ما به کلیه کارکنان اطلاعاتی روشن در خصوص حقوق بشر ارائه میدهیم و به منظور شناسایی و کاهش مشکلات و مسائل بالقوه حقوق بشری، به ارزیابی اثرات میپردازیم.

ما با سازمانهای بین المللی، سازمان های غیردولتی و شرکت های خصوصی به منظور ارتقاء وضعیت هایی که در آن حقوق بشر ممکن است در خطر باشند همکاری میکنیم. ما اقدامات احتیاطی لازم را برای جلوگیری از استفاده ازکودکان کار در عملیات خود به کار می بندیم و در جوامعی که کار کودک یک عمل فرهنگی پذیرفته شده است تلاش می کنیم تا این معضل ریشه کن شود.

این موضوع برای من به عنوان یک کارمند به چه معناست؟

من از جی تی آی انتظار دارم که حقوق بشر را در قبال من رعایت نماید. در صورتی که نگران نقض احتمالی حقوق بشر در قبال خود یا همکارانم هستم، این موضوع را مطرح میکنم.

اگر من یک مدیر هستم، وظیفه دارم که اطمینان حاصل کنم حقوق کارمندانی که در تیم من هستند رعایت میشود. من به هرگونه نگرانی که توسط یکی از کارمندان مطرح میشود بر اساس دستورالعمل مدیران مستقیم رسیدگی میکنم.

این موضوع برای شرکای تجاری ما به چه معناست؟

از همه شرکای تجاری انتظار میرود که استانداردها و شرایط کاری را بر اساس کلیه قوانین محلی و کنوانسیون های بین المللی به کار گیرند و پیوسته رعایت کنند.

این موضوع در چه شرایطی اعمال میشود؟

در اینجا به برخی موقعیت ها که ممکن است موجب نگرانی شود اشاره میشود:

  • در حالی که در یک مزرعه توتون بودم کودکی را دیدم که یک بار سنگین از تنباکو را حمل میکرد.
  • یک سازمان غیردولتی مستقل ادعا میکند که کارگران شاغل در یک مزرعه توتون بدون تجهیزات حفاظتی کار میکنند.
  • شنیدم که از یکی از همکاران خواسته شد در روزهای آخر هفته هم کار کند، بدون اینکه منابع انسانی اطلاع داشته باشد.
  • یکی از مدیران سازمان حق همکاری در خصوص پیوستن به یک اتحادیه صنفی را رد کرده است.

بیشتر بدانید