همکاران ما

رفتار برابر و محترمانه

ما طیف وسیعی از فرهنگ ها را در بر میگیریم و تنوع را تشویق میکنیم تا هرکس بتواند خودش باشد بدون اینکه ریسک تبعیض یا آزار از این بابت در محل کار وجود داشته باشد.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

رفتارهای توهین آمیز، تبعیض آمیز و آزار و اذیت برخلاف ارزش های جی تی آی هستند و ما نسبت به خودمان و نسبت به یکدیگر وظیفه داریم تا اگر موردی صحیح به نظر نمی آید نسبت به آن اقدام کنیم.
ما تبعیض های مربوط به جنسیت، سن، نژاد، مذهب، ناتوانی، گرایش جنسی، وضعیت تاهل، زمینه های قومی، ملیت یا سایر ویژگی های مورد حمایت قانون را مرتکب نمیشویم و با چنین تبعیض هایی نیز مدارا نمیکنیم.

ما هیچگونه آزار و اذیت یا ارعاب بدنی، کلامی یا نوشتاری را تحمل نمیکنیم.

این موضوع برای من به عنوان یک کارمند به چه معناست؟

من برای فرهنگ ها، عقاید و شیوه های زندگی دیگران که با عقاید من متفاوت اند، احترام و ارزش قائل هستم. من در نظر دارم که رفتارم چگونه ممکن است بر دیگران اثر بگذارد. من از ارتباطات رنجاننده، تهاجمی یا ارعاب آور اجتناب میکنم. من از هرگونه رفتاری که حاکی از پیشنهادهای جنسی نسبت به دیگران باشد پرهیز مینمایم.

اگر من سیگاری هستم، حق غیرسیگاری ها را در کار کردن در یک محیط بدون دود محترم می شمرم.

اگر شخصی رفتار موهن یا هر نوع تبعیض، آزار و اذیت نسبت به من نشان دهد، من تشویق شده ام که آن را به مدیر مستقیم خود، مدیر منابع انسانی یا یکی از اعضای تیم متابعت از قوانین گزارش دهم.

به عنوان یک مدیر، من تنوع را در نظر میگیرم و با همکاران به صورت برابر و با احترام رفتار میکنم. تصمیمات من عادلانه و بی طرف است. هیچگونه تبعیض یا آزار را تحمل نمیکنم و بلافاصله در خصوص نگرانی هایی که با من به اشتراک گذاشته می شود اقدام میکنم.

این موضوع برای شرکای تجاری ما به چه معناست؟

از شرکای تجاری مان انتظار میرود که شرایطی را فراهم کنند که در آن با نیروها با احترام و عدالت رفتار میشود و اطمینان حاصل کنند که هیچ یک از نیروها مورد تبعیض یا ارعاب قرار نمیگیرند.

در اینجا به چند نمونه از رفتارهای نامناسب و توهین آمیز اشاره می شود:

  • طنز نامناسب یا زشت، نظراتی با ماهیت جنسی یا نظرات موهن علیه مردان یا زنان
  • بیان عقاید نژادپرستانه
  • تحقیر یک یا گروهی از کارمندان، به عنوان مثال با اشاره به اشتباهات آنان در مقابل دیگران
  • به حاشیه راندن افراد یا گروهها،‌ مثلا با کنار گذاشتن آنها از فعالیت ها یا مکالمات

بیشتر بدانید