صداقت و درستی ما در کسب و کار

اجتناب از تضاد منافع

ما از کارمندان انتظار داریم که از هر گونه موقعیتی که در آن منافع شخصی شان ممکن است با منافع جی تی آی در تعارض باشد، پرهیز کنند.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

تضاد منافع ممکن است کارمندان را به اتخاذ تصمیماتی ترغیب کند که به نفع جی تی آی نیست و ممکن است شهرت و اعتبار سازمان و همچنین خودشان را تحت تاثیر قرار دهد.

این موضوع برای من به عنوان کارمند به چه معناست؟

من از موقعیت هایی که منجر به تضاد منافع می شود دوری میکنم.

من اجازه نمیدهم که منافع شخصی ام تصمیماتی را که از جانب جی تی آی میگیرم تحت تاثیر قرار دهد. من روابط خانوادگی یا شخصی ام را که ممکن است بر تصمیمات من در محل کار تاثیر بگذارند، اعلام میکنم.

خارج از محل کار،‌ در هیچ فعالیتی که ممکن است منافع تجاری جی تی آی را تضعیف کند یا با آن در رقابت باشد، شرکت نمیکنم.

من همچنین تضاد منافع احتمالی که ممکن است در صورت تبادل هدایا، مهمان نوازی یا پذیرایی ایجاد شود را در نظر دارم.

در جایی که تضاد منافع اجتناب ناپذیر است، من بلافاصله آن را اعلام میکنم تا خود و جی تی آی را محافظت نمایم.

به عنوان یک مدیر، وظیفه من است که هرگونه تضاد منافعی را که یکی از اعضای تیم من اعلام کرده است، با حمایت تیم های منابع انسانی و متابعت از قوانین بررسی نمایم.

این موضوع برای شرکای تجاری ما به چه معناست؟

شرکای تجاری باید از هر گونه شرایطی که ممکن است منجر به تعارض منافع شود پرهیز کنند. هر گونه تضاد منافع احتمالی با جی تی آی باید از طریق ایمیل onebehavior@jti.com گزارش شود.

این موضوع نسبت به چه موقعیت هایی قابل اعمال است؟

در اینجا به چند نمونه از تضاد منافع احتمالی اشاره میشود:

  • برادر من برای یک موقعیت شغلی در جی تی آی، درخواست به همکاری مینماید و من در بخشی از روند تصمیم گیری در انتخاب وی دخیل هستم.
  • یک تامین کننده در مناقصه ای برای انعقاد یک قرارداد با جی تی آی شرکت میکند که من در بخشی از روند تصمیم گیری آن نقش دارم. او به من پیشنهاد داده که تمام مخارج یک هفته تعطیلات و اقامت در یک هتل مجلل را پرداخت میکند.
  • برای کسب درآمد بیشتر خارج از ساعات کاری، من در یک استارتاپ برای انجام تحقیقات برروی توسعه تکنولوژی به منظور استفاده در صنعت دخانیات ثبت نام کرده ام.

بیشتر بدانید