صداقت و درستی ما در کسب و کار

همکاری با مراجع قانونی

ما به طور کامل با درخواست ها و تحقیقات نهادهای قانونی همکاری مینماییم.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

هر چند وقت یکبار، مسئولان اطلاعاتی را استعلام میکنند که مربوط به بخش هایی از فعالیت های کاری ما هستند تا بر اساس آن به صدور مجوز و گواهینامه ها بپردازند و اطمینان حاصل کنند که جی تی آی به طور مسئولانه و پاسخگو فعالیت میکند.

ممکن است در شرایطی نیز بازدیدهای ناگهانی و بدون اطلاع قبلی انجام دهند که به آن «حمله سحرگاهی» گفته میشود.

این موضوع برای من به عنوان کارمند به چه معناست؟

من همیشه باید اطلاعات را صادقانه و دقیق ارائه کنم یا دسترسی به چنین اطلاعاتی را فراهم نمایم. در طول بازرسی از محل، مسئولین باید همواره توسط یکی از کارمندان منصوب توسط نماینده حقوقی همراهی شوند.

در صورتی که درخواستی مبنی برارائه اطلاعات یا بازدید دریافت کنم که از قبل اعلام نشده باشد، از دستورالعمل های محلی در خصوص حمله سحرگاهی پیروی میکنم و اطمینان حاصل میکنم که هماهنگ کننده حمله سحرگاهی یا مشاور حقوقی محلی یا منطقه ای بلافاصله در جریان قرار گرفته است. وظایف هماهنگ کننده های حمله سحرگاهی در دستورالعمل مربوط به آن به صورت خلاصه آمده است.

نقش هماهنگ کنندگان حمله سحرگاهی چیست؟

حمله سحرگاهی در هر زمانی میتواند رخ دهد. هماهنگ کنندگان حمله سحرگاهی اصلی ترین افرادی هستند که باید در این شرایط با آنها تماس گرفته شود. از جمله وظایف آنها آماده بودن در هر زمان برای این بازدیدها و اطمینانان حاصل کردن از این که اشخاص درگیر در این فرایند از جمله مدیران پذیرش، اعضای آی تی، سایر اعضای تیم حمله سحرگاهی یا کارمندان،دارای اطلاعات لازم بوده و آمادگی کامل داشته باشند.

بیشتر بدانید