صداقت و درستی ما در کسب و کار

مدیریت ارتباطات خارج از سازمان

در حالی که تنها کارمندان مجاز میتوانند از طرف جی تی آی با خبرنگاران ارتباط داشته باشند، ما همه کارکنان را ترغیب میکنیم که اخبار مرتبط با جی تی آی را در رسانه های اجتماعی مرتبط با کسب و کار مان، پیگیری کنند.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

تنها مدیران ارشد جی تی آی، مدیر کل جی تی آی در هر کشور و یا کارمندان مجاز امور روابط سازمانی در سطح محلی، منطقه ای و جهانی میتوانند با خبرنگاران صحبت کنند.

این موضوع برای من به عنوان کارمند به چه معناست؟

من در مورد به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به جی تی آی در رسانه های اجتماعی مراقب هستم، و تنها از اطلاعاتی که از طرف شرکت ارائه شده و در دسترس عموم قرار دارد، استفاده میکنم.

من اطلاعات محرمانه مرتبط با جی تی آی را بر روی وب سایت ها، وبلاگها و انجمن های چت پست نکرده و به اشتراک نمیگذارم.

به عنوان یک قاعده کلی، اگر نمیخواهم اطلاعاتی که به اشتراک میگذارم را در صفحه اول روزنامه ملی ببینم، نباید آن را روی رسانه های اجتماعی یا هر فضای عمومی دیگری به اشتراک بگذارم.

بایدها و نبایدهای مرتبط با رسانه های اجتماعی

  • بله - پست ها و موقعیت های شغلی را در شبکه های شخصی خود به اشتراک بگذارید که توسط کانالهای تجاری جی تی آی منتشر شده باشد.
  • بله - به صورت شفاف مشخص نماید که نظرات متعلق به خود شما و کاملا شخصی است.
  • نه - پست کردن اطلاعات محرمانه در رسانه های اجتماعی
  • نه - شخصا به دنبال تبلیغ محصولات دخانی جی تی آی در رسانه های اجتماعی بودن

بیشتر بدانید