صداقت و درستی ما در کسب و کار

پیشگیری از جرایم مالی

ما فعالانه ریسک های مرتبط با جرایم مالی را مدیریت میکنیم.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

جرایم مالی به جامعه و دولت ها آسیب میزند و میتواند بر تجارت و شهرت جی تی آی تاثیر سوء داشته باشد.

جرایم مالی عبارتند از پولشویی، فرار از پرداخت مالیات و یا تسهیل فرار از پرداخت مالیات.

پولشویی به فرآیند تبدیل پولی که از طرق غیرقانونی به دست آمده به پول یا سایر دارایی های ظاهرا قانونی گفته میشود.

فرار از مالیات به معنی اقدام به منظور عدم پرداخت مالیات های الزامی میباشد. تسهیل فرار از پرداخت مالیات به معنی معاونت در فرار یک شریک تجاری یا شخص ثالث از پرداخت مالیات الزامی میباشد.

مجازات ارتکاب یا تسهیل جرایم مالی میتواند برای جی تی آی و نیز کارمندان آن جدی باشد، حتی اگر جی تی آی یا شخص مسئول بهره ای از اقدامات انجام شده نبرده باشند. اگر خواسته یا ناخواسته به کسی کمک کنید تا چنین فعالیت هایی را انجام دهد این امکان وجود دارد که شما مسئول شناخته شوید.

این موضوع برای من به عنوان کارمند به چه معناست؟

من نباید در هیچگونه جرم مالی، دخالت یا آن را تسهیل نمایم.

خط مشی ضدپولشویی جی تی آی قواعدی را در خصوص ورودی و خروجی پرداخت های تجاری تعریف میکند و میتواند به من کمک کند تا اطمینان حاصل کنم که اقدامی در راستای تسهیل پولشویی انجام نمیدهم.

اگر از من خواسته شود که اقدامی را انجام دهم که میتواند منجر به فرار از مالیات یا پولشویی شود، من از انجام آن عمل خودداری نموده و بلافاصله آن را گزارش میکنم.

اگر مشکوک شوم که یک همکار یا شریک تجاری ممکن است در یک جرم مالی دخالت داشته باشد، این موضوع را گزارش میکنم.

این موضوع برای شرکای تجاری ما به چه معناست؟

ما از شرکای تجاری مان، از جمله کسانی که از طرف ما فعالیت میکنند، انتظار داریم همچون ما نسبت به جرایم مالی سختگیر باشند.

ما حق خود در خصوص خاتمه دادن به ترتیبات قراردادی، در جایی که شرکای تجاری در هرگونه جرم مالی دخالت داشته باشند، را اعمال مینماییم.

اگر از یک شریک تجاری درخواست شود که اقدامی انجام دهد که ممکن است منجر به جرم مالی شود، او باید بلافاصله نگرانی خود را از طریق ایمیل onebehavior@jti.com گزارش دهد.

این موضوع نسبت به چه موقعیت هایی قابل اعمال است؟

در اینجا به چند نمونه از جرایم مالی بالقوه اشاره میشود:

  • یک شریک تجاری از من خواسته است تا پرداخت را به یک بانک خارج از کشور و به حساب بانکی ای که به نام شخص دیگری ثبت شده و من آن شخص رانمیشناسم، انجام دهم و به گمان من علت این درخواست فرار از مالیات است.
  • یک مشتری از من خواسته است که کالا / خدماتی را که به حساب خود خریداری کرده است، اشتباهی طبقه بندی کنم. این امر میتواند منجر به کاهش مالیات بر ارزش افزوده یا سایر مالیات ها یا عوارضی شود که موعد پرداخت آنها رسیده است.

بیشتر بدانید