صداقت و درستی ما در کسب و کار

احترام به حریم خصوصی و حفظ محرمانگی

ما اطمینان حاصل میکنیم که اطلاعات شخصی را به صورت قانونی و ایمن جمع آوری، استفاده و ذخیره میکنیم. از اطلاعات محرمانه خود نیز به همین میزان مراقبت میکنیم.

این موضوع برای جی تی آی به چه معناست؟

ما در طول فعالیت های خود، اطلاعات شخصی مربوط به کارمندان، شرکای تجاری و سایر ذینفعان خود را جمع آوری و اداره میکنیم. ما وظیفه داریم که تمام این اطلاعات را با دقت و محرمانه اداره کنیم و تنها از داده هایی استفاده کنیم که برای کارایی موثر جی تی آی ضروری است.

ما همچنین اطلاعاتی در اختیار داریم که برای کسب و کار شرکت مهم و حساس است و نیاز به مراقبتت بیشتری دارد.

افشای غیرقانونی یا غیرمجاز اطلاعات محرمانه یا اطلاعات شخصی می تواند به اعتبار ما آسیب برساند و تاثیر منفی بر کسب و کار داشته باشد.

این موضوع برای من به عنوان کارمند به چه معناست؟

من در هنگام استفاده از اطلاعات شخصی مراقبت لازم را به عمل میآورم. من همواره به حریم خصوصی افراد احترام میگذارم و از این اطلاعات مطابق قانون استفاده میکنم.

من به طور خاص در هنگام به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی مراقبت ویژه بعمل آورده و این کار را تنها زمانی انجام میدهم که یک دلیل موجه کاری برای آن وجود داشته باشد. در صورت تردید، از مشاور حقوقی محلی یا منطقه ای راهنمایی میگیرم.

من فقط از راه حل های مورد تاییدفناوری اطلاعات جی تی آی استفاده میکنم. من ابزارها و اسناد خود را به صورت امن نگهداری کرده و برای دسترسی به وب سایت ها، سیستم های آی تی جی تی آی و سایر دارایی های شرکت، کلمه عبور قوی و امن قرار داده و از آنها محافظت میکنم.

من به طور خاص مراقب هستم که هنگام کار خارج از ساختمان های جی تی آی، اشخاص غیرمجاز نتوانند به اطلاعات محرمانه یا کلمه های عبور دسترسی پیدا کرده، ببینند و یا آنها را استراق سمع کنند.

اگر اطلاعات محرمانه ای دریافت کنم و نسبت به منبع یا هدف آن مطمئن نباشم، با مدیرم راجع به آن صحبت میکنم. هرگز به پیام های مشکوک که درخواست اطلاعات محرمانه را دارند پاسخ نمیدهم و لینک ها یا پیوست های این پیام ها را باز نمیکنم.

بلافاصله هرگونه نقض احتمالی حفظ محرمانگی یا سوءاستفاده از اطلاعات شخصی را به مشاور حقوقی محلی یا منطقه ای خود،‌ یا یکی از اعضای تیم های متابعت از قوانین یا امنیت اطلاعات گزارش میکنم.

اطلاعات شخصی و محرمانه به چه مواردی اطلاق میشود؟

اطلاعات شخصی به هرنوع اطلاعاتی اطلاق میشود که به یک فرد مربوط میشود، از جمله نام، نشانی، اطلاعات تماس، شماره های شناسایی، و همچنین جزئیات مربوط به سلامت، خانواده، أمور مالی و یا شغل.

اطلاعات محرمانه شامل اطلاعات مربوط به عملیات، محصولات، برنامه های تجاری و شرکای تجاری ما هستند که در صورت افشا میتوانند منجر به آسییب به کسب و کار یا اعتبار جی تی آی شوند.

بیشتر بدانید