Dobrodošli u naš Kodeks ponašanja

Do dostizanja ambicije da postanemo broj 1 ne može se doći po bilo koju cijenu. Bićemo uspješni samo ako radimo u okvirima našeg Kodeksa ponašanja i ukoliko uvijek radimo pravu stvar.

Ja često gledam na Kodeks ponašanja kao na kompas koji me usmjerava u pravom smijeru ako imam neke sumnje. Pozivam vas da ga koristite kao vodič i ako ne možete pronaći odgovore koje tražite, potražite savjet. Reputacija i krajnji uspjeh naše kompanije zavisi od toga što će svako od nas dati sve od sebe i tako što ćemo svi raditi prema istom scenariju.

Iako radimo za jednu zaista raznoliku kompaniju, svi moramo prihvatiti iste etičke standarde i podržati vrijednosti naše kompanije. Kodeks podržava ovo očekivanje i predstavlja naš vodič kako da radimo i potvrđuje nam što je to što nas čini drugačijim.

Na svoj način, čak i ako je usmjeren na svakog od nas kao pojedinca, Kodeks takođe pojačava duh „jednog tima“. Bilo koja odluka može potencijalno imati značajan utjecaj na ono što su svi izgradili – svako od nas ima individualnu odgovornost da doprinese našem kolektivnom uspjehu.

Zato vas molim da zagovarate Kodeks ponašanja JTI-a. Nije komplicirano, mnoge poruke su prosto zdravorazumske. Koristite ga, kao što i ja to činim, da bolje razumijete što je u stvari suština naše kompanije i da se podsjetite na kraju svakog radnog dana da ste uradili pravu stvar.


Eddy Pirard
Predsjednik i generalni direktor

„Do dostizanja ambicije da postanemo broj 1 ne može se doći po bilo koju cijenu.“

Dalje Uvodna riječ našeg glavnog rukovodioca za usklađenost poslovanja