Vítejte v našem Kodexu chování

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

naši ambici stát se jedničkou nelze naplňovat za každou cenu. Úspěchu dosáhneme jedině tehdy, budeme-li fungovat v mezích našeho Kodexu chování a uděláme-li vždy to, co je správné.

Já osobně vnímám často Kodex chování jako kompas, který mi ukazuje správný směr, když mám pochybnosti. Apeluji na vás, abyste jej používali jako vodítko, a nenajdete-li v něm odpovědi, které hledáte, abyste požádali o radu. Dobré jméno a opravdový úspěch naší společnosti závisí na tom, zda bude každý z nás podávat svůj nejlepší výkon a zda budeme všichni pracovat podle stejného scénáře.

Ačkoli pracujeme pro skutečně různorodou společnost, musíme všichni přijmout stejné etické standardy a prosazovat hodnoty naší společnosti. Kodex chování podporuje toto očekávání tím, že nám ukazuje, jak bychom měli fungovat, a dále posiluje to, co nás odlišuje od ostatních.

Svým vlastním způsobem, přestože se zaměřuje na každého z nás jakožto jednotlivce, posiluje Kodex rovněž vědomí, že společně tvoříme „Jeden tým“. Jakékoli rozhodnutí může mít teoreticky významný dopad na to, co vybudovali všichni – přispívat k našemu společnému úspěchu je tedy osobní odpovědností každého z nás.

Proto vás prosím, abyste Kodex chování společnosti JTI prosazovali. Není to nic složitého – mnoho jeho zásad vychází totiž jen ze zdravého rozumu. Používejte Kodex stejně jako já k tomu, abyste lépe porozuměli podstatě naší společnosti a abyste si na konci každého pracovního dne připomněli, že jste udělali to, co bylo správné.

Eddy Pirard

Prezident a výkonný ředitel (CEO)„Naše ambice stát se světovou jedničkou nesmí být dosažena za každou cenu.“

Next Vyjádření ředitele oddělení pro dodržování předpisů