Dobrodošli u naša Pravila ponašanja

Poštovani kolega,

Do dosezanja cilja da postanemo kompanija broj 1 ne može se doći pod bilo koju cijenu. Bit ćemo uspješni samo ako radimo u okvirima naših Pravila ponašanja i ukoliko uvijek radimo pravu stvar.

Ja često gledam na Pravila ponašanja kao na kompas koji me usmjerava u pravom smjeru ako imam neke sumnje. Pozivam vas da ih koristite kao vodič i ako ne možete pronaći odgovore koje tražite, potražite savjet. Ugled i konačni uspjeh naše kompanije ovisi o tome da svatko od nas da sve od sebe i tako što svi radimo prema istom scenariju.

Iako radimo za jednu zaista raznovrsnu kompaniju, svi moramo prihvatiti iste etičke standarde i dati potporu vrijednostima naše kompanije. Pravila podupiru ovo očekivanje i predstavljaju naš vodič kako da radimo i potvrđuju nam što je to što nas čini drugačijima.
Na svoj način, čak i ako su usmjerena na svakoga od nas kao pojedinca, Pravila također pojačavaju duh „jednog tima“. Bilo koja odluka može potencijalno imati značajan utjecaj na ono što su svi izgradili – svatko od nas ima osobnu odgovornost da pridonese našem skupnom uspjehu.

Zato vas molim da zagovarate Pravila ponašanja JTI-a. Nije komplicirano, brojne poruke su jednostavno zdravorazumske. Rabite ih kao što to i ja činim, da bolje razumijete što je u stvari bit naše kompanije i da se podsjetite na kraju svakog radnog dana da ste učinili pravu stvar.


Eddy Pirard
Predsjednik i generalni direktor

„Do dosezanja cilja da postanemo kompanija broj 1 ne može se doći pod bilo koju cijenu.“

Dalje O Pravilima ponašanja