Welkom bij de Code of Conduct

Beste collega,

Onze ambitie om nummer 1 te worden kunnen wij niet ten koste van alles nastreven. Willen wij succesvol zijn en blijven, dan moeten wij handelen binnen de kaders van onze Code of Conduct en moeten we altijd weer op de juiste wijze handelen.

Ik beschouw de Code of Conduct als een kompas dat mij de juiste richting moet aangeven als ik ergens over twijfel. Ik zou jou willen vragen de Code of Conduct als een leidraad te zien en, mocht je het antwoord er niet in vinden, iemand om advies te vragen. Voor de reputatie en het uiteindelijke succes van ons bedrijf moeten wij allen het beste uit onszelf halen, en volgens dezelfde regels werken.

Wij werken voor een echt pluriform bedrijf. Om die reden dienen wij allen te voldoen aan dezelfde ethische standaarden en moeten we dezelfde bedrijfswaarden hooghouden. De Code of Conduct ondersteunt ons hierbij door aan te geven hoe wij ons dienen te gedragen en nog eens onze eigen identiteit te benadrukken.

Ook al richt de Code of Conduct zich op ons als individuele medewerkers, hij versterkt ook de ‘One Team’-gedachte. Elke beslissing die wij nemen heeft mogelijk een grote invloed op waar wij gezamenlijk mee bezig zijn, en elk van ons heeft een eigen, individuele verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het collectieve succes van ons bedrijf.

Ik wil je daarom vragen de Code of Conduct van JTI na te leven. Wat erin staat is niet ingewikkeld, vaak is het gewoon een kwestie van gezond verstand. Gebruik de Code net als ik voor een beter begrip van waar ons bedrijf voor staat, en om je er elke dag aan te herinneren dat je op de juiste manier hebt gehandeld.


Eddy Pirard
Voorzitter en CEO

„Onze ambitie om nummer 1 te worden kunnen wij niet ten koste van alles nastreven.“

Next Inleiding van onze CCO