Witaj w naszym Kodeksie Postępowania

Drogi Pracowniku,
Nasz cel – aby być firmą tytoniową nr 1 – nie może zostać osiągnięty za każdą cenę. Osiągniemy sukces tylko wtedy, gdy będziemy przestrzegać naszego Kodeksu Postępowania i zawsze postępować we właściwy sposób.

Często przeglądam Kodeks, traktując go jako kompas, który pokazuje odpowiedni kierunek w momentach wątpliwości. Zachęcam Was do korzystania z niego jako przewodnika. Jeśli nie znajdziecie w nim odpowiedzi na Wasze pytania, sięgajcie po poradę. Reputacja i sukces naszej firmy zależą od naszych osiągnięć i trzymania się tych samych reguł.

Chociaż pracujemy w prawdziwie zróżnicowanej organizacji, musimy przestrzegać tych samych standardów etycznych i stać na straży wartości naszej Firmy. Kodeks wspomaga nas w tym, wskazując, jak należy się zachowywać i co nas wyróżnia.

Choć odwołuje się on do każdego z nas indywidualnie, to na swój sposób wzmacnia też ducha „Jednego Zespołu” (One Team). Pojedyncze decyzje mogą mieć wpływ na to, co wszyscy zbudowaliśmy, dlatego na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za wspólny sukces.

Dlatego proszę Was, byście byli ambasadorami Kodeksu Postępowania JTI. Nie jest to trudne, bo wiele przesłań odwołuje się do zdrowego rozsądku. Korzystajcie z Kodeksu, tak jak ja, by lepiej rozumieć naszą firmę i kończyć każdy dzień pracy z poczuciem, że postępujemy we właściwy sposób.


Eddy Pirard
Prezes Zarządu i Główny Dyrektor Wykonawczy

„Nasz cel – aby być firmą tytoniową nr 1 – nie może zostać osiągnięty za każdą cenę.“

Następne Informacje o niniejszym Kodeksie