Drage kolege,

Ambiciju da postanemo 1. ne možemo da ostvarimo po svaku cenu. Bićemo uspešni samo ako radimo u okvirima naših Pravila ponašanja i ukoliko uvek radimo ono što je ispravno.

Ja često gledam na Pravila ponašanja kao na kompas koji me usmerava u pravom smeru ako imam neke sumnje. Pozivam vas da ih koristite kao vodič, a ukoliko ne nađete odgovore koje tražite, zatražite savet. Reputacija i krajnji uspeh naše kompanije zavise od napora i učinka svakog pojedinca koji radi prema jednom, zajedničkom scenariju.

Iako je JTI kompanija puna različitosti, svi moramo da prihvatimo iste etičke standarde i radimo u skladu sa vrednostima naše kompanije. Pravila nam pomažu da ispunimo ovo očekivanje, predstavljaju naš vodič u radu i podsećaju nas na ono po čemu jesmo drugačiji.

Iako se odnose na svakog od nas kao pojedinca, Pravila takođe pojačavaju duh „jednog tima“. Svaka odluka može da ima značajan uticaj na ono što su svi izgradili – svako od nas ima odgovornost da doprinese našem kolektivnom uspehu.

Zato vas molim da zagovarate Pravila ponašanja JTI-a. Nije komplikovano, mnoge poruke su prosto zdravorazumske. Koristite ih, kao što i ja to činim, da bolje razumete šta je u stvari suština naše kompanije i da se podsetite na kraju svakog radnog dana da ste uradili ono što je ispravno.


Eddy Pirard
Predsednik i generalni direktor

„Ambiciju da postanemo 1. ne možemo da ostvarimo po svaku cenu.“

Dalje O Pravilima ponašanja