Maligayang pagdating sa ating Code of Conduct

Ang pagkamit ng aming ambisyon na maging # 1 ay hindi maaaring habulin sa anumang gastos. Tayo ay magtatagumpay lamang sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng kompanya na ayon sa framework ng ating Code of Conduct at sa paggawa ng tama sa lahat ng panahon.

Madalas kong nakikita ang Code of Conduct bilang isang compass na siyang nagtuturo sa akin ng tamang direksyon kung sakaling ako ay may pag-aalinlangan. Hinihikayat kitang gamitin ito bilang gabay at kung hindi mo mahanap ang mga sagot na iyong hinahanap, makipag-ugnayan upang humingi ng payo. Ang reputasyon at ultimate success ng ating kompanya ay nakasalalay sa maayos na pagganap ng bawat isa sa atin, kung saan ang lahat ay nagtatrabaho sa ilalim ng parehong direksyon.

Sa kabila ng pagtatrabaho natin sa isang kompanyang may mga empleyadong sari-sari ang pinagmulan, kailangan nating tanggapin ang parehong ethical standards at isabuhay ang ating Company values. Sinusuportahan ng Code ang ekspektasyong ito sa pamamagitan ng paggabay sa atin kung paano tayo gumalaw at pagkumpirma kung paano tayo naiiba.

Sa sarili nitong pamamaraan, kahit na ito ay nakatuon sa bawat isa sa atin, inuudyok rin ng Code ang pagkakaroon ng diwa ng ‘One Team.’ Ang anumang desisyon ay maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto sa nabuo ng lahat—ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang responsibilidad upang makaambag sa ating collective success.

Dahil dito, hinihiling ko sa iyo na itaguyod ang Code of Conduct ng JTI. Hindi naman ito kumplikado, ang karamihan sa mga mensahe ay kailangan lang gamitan ng common sense. Gamitin mo ito, tulad ng aking ginagawa, upang mas mabuting maintindihan ang tungkol sa ating Kompanya at upang mapaalalahanan ang sarili na ginawa mo ang tama sa pagtatapos ng bawat araw ng iyong pagtatrabaho.


Eddy Pirard
President at CEO

“Achieving our ambition of becoming #1 cannot be pursued at any cost.”

Susunod Tungkol sa Code na ito