O Pravilima ponašanja

Naše poslovanje je u skladu sa najvišim etičkim standardima ponašanja i očekujemo od svih zaposlenih, poslovnih partnera i lica koja djeluju u naše ime širom svijeta da ih ispunjavaju. To je od presudnog značaja za održavanje naše reputacije kao odgovorne kompanije i za osiguranje trajnog uspjeha u poslovanju.

Naša Pravila ponašanja važe za sve pojedince širom svijeta koji su u radnom odnosu sa bilo kojim JTI subjektom, ali i za eksterno osoblje kao što je privremeno osoblje, čak i ono kome JTI nije direktan poslodavac.

Standardi navedeni u Pravilima nisu sveobuhvatni. Oni nisu zamjena za lokalne zakone ili JTI operativne smjernice, politike i procedure. Ako se standard iz našeg Kodeksa razlikuje od primjenjivih zakona, stroži strandard se primjenjuje, ako on ne krši bilo koji važeći zakon.

Nepoštivanje Pravila ponašanja, zakonskih obaveza ili operativnih smjernica, politika i procedura kompanije može dovesti i do disciplinskih mjera.

Želimo surađivati sa partnerima koji dijele naše vrijednosti i jasno se obavezuju na standarde opisane u Pravilima.

 

Svaki odjeljak Pravila sadrži linkove ka dodatnim resursima, uključujući:

Kome se obratiti ako imate pitanje ili nedoumicu.
Reference i linkove ka važećim politikama i procedurama.
Linkove ka drugim resursima dostupnima na JTI intranetu ili na internetu.
Linkove ka srodnim odjeljcima u okviru Pravila.

Pravila mogu imati prijevode na lokalne jezike, ali originalna engleska verzija je u svakom slučaju zvanična verzija.

Ova verzija Pravila počinje važiti u junu 2018. i zamjenjuje sve prethodne štampane i elektronske verzije. Pravila ponašanja se povremeno revidiraju i ažuriraju.

Nazad Uvodna riječ našeg glavnog rukovodioca za usklađenost poslovanja
Dalje Vaša uloga kao linijskog menadžera