Over deze Gedragscode

Wij passen de hoogste standaarden op het gebied van ethisch handelen toe en verwachten dat al onze medewerkers, business partners, en iedereen die wereldwijd namens ons handelt deze standaarden ter harte nemen. Dit is van zeer groot belang om onze reputatie als verantwoordelijke onderneming hoog te houden en het succes van onze bedrijfsactiviteiten ook in de toekomst zeker te stellen.

Onze Gedragscode is van toepassing op alle personen die wereldwijd met een JTI-entiteit een arbeidsverhouding hebben, alsmede op extern personeel, zoals uitzendkrachten, ook indien zij niet rechtstreeks voor JTI werken.

De standaarden die in onze Code staan beschreven zijn niet limitatief opgesomd. Zij komen niet in de plaats van lokale wetgeving of de bedrijfsrichtlijnen, het beleid en de procedures van JTI. Indien een in de Code beschreven standaard afwijkt van de toepasselijke wetgeving, heeft de striktere standaard voorrang zolang deze niet in strijd is met een toepasselijke wet.

Het niet in acht nemen van de JTI Gedragscode, onze wettelijke verplichtingen of onze bedrijfsrichtlijnen, beleid en procedures kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

Wij willen zaken doen met partners die onze waarden delen en duidelijke toezeggingen doen ten aanzien van de in onze Gedragscode neergelegde standaarden.

Voor elk hoofdstuk van deze Gedragscode worden links naar aanvullende bronnen gegeven, waaronder:

Wie te benaderen als je een vraag hebt of je ergens zorgen over maakt.
Verwijzingen en links naar toepasselijk beleid en procedures.
Links naar overige bronnen, beschikbaar via het JTI intranet of op internet.
Links naar gerelateerde hoofdstukken in deze Gedragscode.

Soms zijn lokale vertalingen van de Gedragscode beschikbaar, maar de oorspronkelijke Engelse versie blijft de officiële versie.

Deze versie van de Gedragscode, die in juni 2018 van kracht werd, vervangt alle eerdere gedrukte en elektronische versies. De Gedragscode zal periodiek worden herzien en bijgewerkt.

Prev Inleiding van onze CCO
Next Jouw rol als lijnmanager