O Pravilih vedenja

Naše poslovanje je v skladu z najvišjimi etičnimi standardi vedenja in od vseh zaposlenih, poslovnih partnerjev in oseb, ki delujejo v našem imenu po vsem svetu, pričakujemo, da jih upoštevajo. To je bistvenega pomena za ohranitev našega ugleda kot odgovorne družbe in za zagotovitev trajnega uspeha v poslovanju.

Naša Pravila vedenja veljajo za vse posameznike po vsem svetu, ki so v delovnem razmerju s katerim koli JTI subjektom, kakor tudi za zunanje osebje kot je začasno osebje, tudi tisto, ki mu JTI ni neposreden delodajalec.

Standardi navedeni v Pravilih niso celotni. Niso zamenjava za lokalne zakone ali JTI operativne smernice, politike in postopke. V kolikor standardi Pravil odstopajo od veljavne zakonodaje, veljajo strožje določbe, pod pogojem seveda, da niso v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Neupoštevanje Pravil vedenja, zakonskih obveznosti ali operativnih smernic, politik ali postopkov družbe, lahko pripelje tudi do disciplinskih ukrepov.

Želimo sodelovati s partnerji, ki delijo naše vrednote in se jasno zavezujejo upoštevanju standardov opisanih v Pravilih.

Vsako poglavje Pravil vsebuje povezave na dodatne vire, vključno z:

Na koga se obrniti, če imate vprašanje ali pa ste v dvomu.
Reference in povezave na veljavne politike in postopke.
Povezave na druge vire, ki so dostopni na JTI intranetu ali na internetu.
Povezave na sorodna poglavja v okviru Pravil.

Možni so prevodi pravil v lokalne jezike, vendar je angleška različica v vsakem primeru uradna različica.

Ta različica Pravil začne veljati junija leta 2018 in zamenja vse predhodne tiskane in elektronske različice. Pravila vedenja se občasno revidirajo in posodobijo.

Nazaj Predstavitev Vodje za skladnost
Naslednji Vaša vloga kot linijskega vodje