O Pravilima ponašanja

Naše poslovanje je u skladu sa najvišim etičkim standardima ponašanja i očekujemo od svih zaposlenih, poslovnih partnera i ljudi koji delaju u naše ime širom sveta da ih poštuju. To je od presudnog značaja kako bismo održali našu reputaciju odgovorne kompanije i kako bismo nastavili da uspešno poslujemo.

Naša Pravila ponašanja važe za sve pojedince širom sveta koji rade u bilo kojoj organizacionoj jedinici JTI, ali i za eksterno osoblje kao što je privremeno osoblje, čak i ono kome JTI nije direktan poslodavac.

Standardi navedeni u Pravilima nisu sveobuhvatni. Oni nisu zamena za lokalne zakone ili JTI operativne smernice, politike i procedure. Ukoliko neki standard iz naših Pravila ponašanja odstupa od postojećih zakona, neophodno je prilagoditi ponašanje strožem standardu, pod uslovom da nije u sukobu sa postojećim zakonom.

Nepoštovanje Pravila ponašanja, zakonskih obaveza ili operativnih smernica, politika i procedura kompanije može da dovede do disciplinskih mera.

Želimo da sarađujemo sa partnerima koji dele naše vrednosti i jasno se obavezuju na standarde opisane u Pravilima.

Svaki odeljak Pravila sadrži linkove ka dodatnim izvorima, uključujući:

Kome se obratiti ako imate pitanje ili nedoumicu
Reference i linkove ka važećim politikama i procedurama
Linkove ka drugim izvorima dostupnim na JTI intranetu ili na internetu
Linkove ka povezanim odeljcima u okviru Pravila

Pravila mogu da budu prevedena na lokalne jezike, ali originalna engleska verzija je zvanična verzija.

Ova verzija Pravila počinje da važi u junu 2018. i zamenjuje sve prethodne štampane i elektronske verzije. Pravila ponašanja se povremeno revidiraju i ažuriraju.

Nazad Uvodna reč rukovodioca za usaglašavanje ponašanja zaposlenih
Dalje Vaša uloga kao linijskog menadžera