Om den här uppförandekoden

Vi arbetar enligt de högsta standarderna för etiskt uppförande och förväntar oss att alla anställda, alla affärspartners och alla som agerar för oss världen över ska leva upp till dessa standarder. Detta är avgörande för att bibehålla vårt rykte som ett ansvarsfullt företag och säkerställa en fortsatt framgångsrik verksamhet.

Vår uppförandekod gäller för alla personer världen över som har ett anställningsförhållande med någon av JTI:s enheter samt extern personal, till exempel tillfälligt anställda, även om dessa inte är direkt anställda av JTI.

De standarder som beskrivs i vår uppförandekod är inte uttömmande. De ersätter inte lokala lagar eller JTI:s operativa riktlinjer, policyer och rutiner. Om en standard inom vår uppförandekod skiljer sig från gällande lagar, ska den striktare standarden gälla. Du får dock aldrig bryta mot gällande lagar.

Att inte följa JTI:s uppförandekod, våra juridiska skyldigheter eller våra operativa riktlinjer, policyer och rutiner kan leda till disciplinära åtgärder.

Vi vill göra affärer med partners som delar våra värderingar och tydligt åtar sig att följa de standarder som beskrivs i vår uppförandekod.

För varje avsnitt i den här uppförandekoden finns länkar till ytterligare resurser, inklusive:

Vem du kan prata med om du har frågor eller problem.
Referenser och länkar till tillämpliga policyer och rutiner.
Länkar till andra resurser tillgängliga på JTI:s intranät eller på internet.
Länkar till relaterade avsnitt i den här uppförandekoden.

Översättningar av uppförandekoden kan göras till lokala språk, men den ursprungliga engelska versionen förblir den officiella versionen.

Den här versionen av uppförandekoden, som gäller från och med juni 2018, ersätter alla tidigare tryckta och elektroniska versioner. Uppförandekoden kommer att granskas och uppdateras regelbundet.

Föregående Lev efter vår uppförandekod
Nästa Din roll som chef