Про цей Кодекс

Ми працюємо, дотримуючись найвищих стандартів етичної поведінки, та розраховуємо на дотримання цих стандартів усіма працівниками, діловими партнерами та кожною особою, яка діє від нашого імені в будь-якій країні світу. Це надзвичайно важливо для збереження нашої репутації як відповідальної компанії, а також для забезпечення успішного ведення бізнесу.

Наш Кодекс поведінки застосовується до всіх осіб, які мають трудові відносини з будь-якою юридичною особою компанії JTI (Джей Ті Ай), а також до позаштатних працівників, як, наприклад, тимчасового персоналу, навіть якщо такі працівники не були найняті безпосередньо компанією JTI.

Положення Кодексу поведінки не є вичерпними. Вони не замінюють вимоги локального законодавства або операційні інструкції, політики та процедури компанії JTI. За наявності суперечностей між положеннями цього Кодексу та вимогами місцевого законодавства переважну силу мають суворіші вимоги. Однак ви ніколи не можете порушувати вимоги застосовних законів.

Недотримання Кодексу поведінки компанії JTI, наших юридичних зобов’язань або наших операційних інструкцій, політик і процедур може призвести до застосування дисциплінарних стягнень.

Ми прагнемо вести бізнес із партнерами, які поділяють наші цінності та беруть на себе чіткі зобов’язання дотримуватися стандартів, визначених у цьому Кодексі.

У кожному розділі цього Кодексу наведені посилання на додаткові ресурси, зокрема:

Перелік осіб, до яких можна звернутися із запитаннями або повідомити про можливе порушення
Інформація та посилання на відповідні процедури і політики
Посилання на інші ресурси, наявні у внутрішній мережі компанії JTI або в Інтернеті
Посилання на пов’язані розділи в межах цього Кодексу

Переклад Кодексу поведінки на інші мови дозволяється, однак оригінал англійською мовою залишається офіційною версією.

Ця версія Кодексу набирає чинності з червня 2018 року та замінює всі попередні друковані та електронні версії. Кодекс підлягає періодичному перегляду та оновленню.

Назад Живіть нашим Кодексом
Далі Ваша роль як безпосереднього керівника