Biznes etikamız

Maliyyə cinayətlərinin qarşısının alınması

Biz maliyyə cinayətləri ilə bağlı riskləri fəal şəkildə idarə edirik.

Bu, JTI şirkəti üçün nə deməkdir?

Maliyyə cinayətləri cəmiyyətə və dövlətə ziyan vurmaqla bərabər JTI şirkətinin işgüzar fəaliyyətinə və nüfuzuna xələl gətirə bilər.

Maliyyə cinayətinə çirkli pullarının yuyulması, vergidən yayınma və vergidən yayınmanı təşviqetmə daxildir. Çirkli pulların yuyulması qeyri-qanuni şəkildə əldə edilmiş pulların zahirən qanuni pullara və ya digər aktivlərə çevrilməsidir. Vergidən yayınma tələb olunan vergilərin ödənişindən boyun qaçırmaq üçün görülən tədbirlərdir. Vergidən yayınmanı təşviqetmə isə biznes tərəfdaşın və ya digər üçüncü tərəfin vergilərdən yayınmasına kömək etməkdir.

Maliyyə cinayətinin törədilməsi və ya təşviq edilməsinə görə təyin olunan cərimələr hətta JTI şirkəti və ya məsuliyyət daşıyan şəxs həyata keçirilmiş fəaliyyətdən faydalanmadıqda belə həm JTI şirkəti, həm də onun işçiləri üçün ciddi xarakter daşıya bilər. Siz qəsdən və ya bilməyərəkdən kiməsə bu cür fəaliyyətin həyata keçirilməsində kömək etdiyinizə görə məsuliyyət daşıya bilərsiniz.

Bu, bir işçi kimi mənim üçün nə deməkdir?

Mən maliyyə cinayətinin hər hansı forması ilə məşğul olmamalı və ya onu təşviq etməməliyəm.

JTI şirkətinin çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (ÇPYQM) siyasətində daxil olan və göndərilən kommersiya ödənişlərinə dair qaydalar müəyyənləşdirilir və çirkli pulların yuyulmasını təşviq etmədiyimə dair təminat verməkdə mənə kömək edə bilər.

Əgər məndən vergidən yayınma və ya çirkli pulların yuyulması ilə nəticələnə bilən fəaliyyət həyata keçirmək xahiş edilərsə, mən bu fəaliyyətdən imtina edir və dərhal bu barədə məlumat verirəm.

Mən həmkarımın və ya biznes tərəfdaşımın maliyyə cinayəti ilə məşğul olmasından şübhələndikdə, bu barədə məlumat verirəm.

Bu, bizim biznes tərəfdaşlarımız üçün nə deməkdir?

Biz biznes tərəfdaşlarımızdan, o cümlədən bizim adımızdan çıxış edən şəxslərdən şirkətimizin "maliyyə cinayətinə sıfır dözümlülük" prinsipinə tam riayət etməyi gözləyirik.

Biznes tərəfdaşlar maliyyə cinayətinin hər hansı forması ilə məşğul olduğu təqdirdə, biz müqavilə münasibətlərinə xitam vermə hüququmuzdan istifadə edəcəyik.

Əgər biznes tərəfdaşdan maliyyə cinayəti ilə nəticələnə bilən fəaliyyəti həyata keçirmək xahiş edilərsə, o, dərhal öz narahatlığını onebehavior@jti.com elektron poçtu vasitəsilə bildirməlidir.

Bu, hansı vəziyyətlərə şamil edilir?

Aşağıda potensial maliyyə cinayətinin bir neçə nümunəsi təqdim olunur:

  • Biznes tərəfdaş məndən ödənişi mənə tanış olmayan üçüncü tərəfin ofşor bank hesabına göndərməyi xahiş edib və mən şübhələnirəm ki, bunun səbəbi vergidən yayınmaqdır.
  • ƏDV və yaxud digər vergiləri və ya rüsumları azaltmaq məqsədilə müştəri məndən öz hesab-fakturasında satın aldığı malları/xidmətləri başqa kateqoriyaya aid etməyi xahiş edib.

Daha çox öyrən