Biznes etikamız

Şirkət məlumatlarının verilməsi və uçotu

Bizim biznesimiz qərarvermə prosesini dəstəkləmək, nüfuzumuzu qorumaq, fəaliyyətimizin səmərəliliyini artırmaq, habelə normativ-hüquqi və qanunvericilik öhdəliklərə cavab vermək üçün həqiqi, ədalətli, vaxtında və dəqiq uçot aparılmasına əsaslanır.

Bu, JTI şirkəti üçün nə deməkdir?

Şirkətin uçot qeydlərinə maliyyə və əməliyyat məlumatları, şəxsi və məxfi məlumatlar, iclasların protokolları, biznes planlar, proqnozlar və təhlillər daxildir.

Biznes və maliyyə uçot qeydlərimiz işgüzar əməliyyatlarımız və səhmdarlar, biznes tərəfdaşlar, hökumətlər və digər maraqlı tərəflər ilə münasibətlərimiz baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bu, bir işçi kimi mənim üçün nə deməkdir?

Mən uçot qeydlərinin məxfi saxlanılmasına, təhlükəsizliyinə və bərpa edilə biləcəyinə təminat verir, onların saxlanılması və məhv edilməsi zamanı qüvvədə olan qanunlara və normalara riayət edirəm.

Mən Şirkətin maliyyə hesabatlılığı və ya uçot işi ilə məşğul oluramsa, ümumi qəbul edilmiş mühasibatlıq prinsiplərinə riayət edir və uçot qeydlərinin düzgün, təhlükəsiz olduğuna və müvafiq qaydada sənədləşdirildiyinə təminat verirəm.

Hesabat vermədə xəta etdikdə və ya şirkətin uçot qeydlərinin tamlığını və etibarlılığını poza biləcək məsələ barəsində məruzə edə bilmədikdə, mən dərhal bu barədə Maliyyə direktoruna, Baş mühasib-nəzarətçiyə və ya birbaşa menecerimə məlumat verirəm.

Bu, hansı vəziyyətlərə şamil edilir?

Aşağıda maliyyə hesabatlılığı ilə bağlı narahatlıqların bir neçə nümunəsi təqdim olunur:

  • Qazanılmayan gəlirlər və ya baş verməyən xərclər barədə hesabat vermə.
  • Cari hesabat ilində baş verən xərclər üzrə yığılmış faizlərin hesablanmaması.

Daha çox öyrən