Biznes etikamız

İqtisadi sanksiyalara və ixrac nəzarət vasitələrinə əməl etmə

Biz qüvvədə olan iqtisadi sanksiyalara və ixrac nəzarət vasitələrinə əməl etmək öhdəliyi götürmüşük.

Bu, JTI şirkəti üçün nə deməkdir?

İqtisadi sanksiyalar və ixrac nəzarət vasitələri müəyyən şəxslər, təşkilatlar və ya ölkələrlə biznes əməliyyatlarını məhdudlaşdıra və ya qadağan edə bilər. Onlar müəyyən malların və ya xidmətlərin ixracını və ya idxalını da məhdudlaşdıra və ya qadağan edə bilər. Qəsdən olmadıqda belə, sanksiyalara və ixrac nəzarət vasitələrinə əməl etməməyə görə həm JTI şirkəti, həm də onun işçilərinə ciddi cərimələr tətbiq edilə bilər.

Biz mövcud siyasətlər və proseslər sayəsində biznes qurumlarımızın və ya işçilərimizin heç birinin qadağan olunmuş əməliyyatlarla məşğul olmadığına təminat veririk.

Bu, bir işçi kimi mənim üçün nə deməkdir?

Mən JTI şirkətinin Qlobal iqtisadi sanksiyalar siyasəti ilə tanış olmağa və ona riayət etməyə, habelə mənə və ya çalışdığım JTI müəssisəsinə şamil olunan bütün sanksiyalara və ixrac nəzarət vasitələrinə əməl etməyə görə məsuliyyət daşıyıram.

Mən yüksək riskli ölkələr, məhsullar və ya xidmətləri ehtiva edən biznes əməliyyatları üçün regional baş hüquq məsləhətçisi, yerli hüquqşünas və ya sanksiya məmurunun ilkin razılığını almağa çalışıram.

Məndə mümkün sanksiya və ya ixrac nəzarəti riskinə dair narahatlıq olduqda, bu barədə regional baş hüquq məsləhətçisi, yerli hüquqşünas və ya sanksiya məmuruna məlumat verirəm.

Bu, bizim biznes tərəfdaşlarımız üçün nə deməkdir?

Biz biznes tərəfdaşlarımızdan qüvvədə olan bütün sanksiyalara, ixrac nəzarət vasitələrinə və JTI şirkətinin təchizatçılara dair standartlarına riayət etməyi gözləyirik.

Bu, hansı vəziyyətlərə şamil edilir?

Aşağıda iqtisadi sanksiyaların pozulma riskinin olduğu bir neçə vəziyyət təqdim olunur:

  • Mən ABŞ vətəndaşı və ya “yaşıl vəsiqə” sahibi olaraq ABŞ-ın embarqo tətbiq etdiyi ölkə ilə əlaqədar Biznes Təsdiqetmə Prosesi (BAP) / Memorandumun təsdiqləyicisi kimi qeyd edilmişəm.
  • Mən ABŞ-ın embarqo tətbiq etdiyi ölkəyə malları çatdıran təchizatçıya ABŞ dolları ilə ödəniş etmək istəyirəm.
  • Mən mülki və ya hərbi məqsədlər üçün istifadə edilə bilən lazeri JTI şirkətinin zavoduna göndərmək istəyirəm, lakin ixrac lisenziyasının tələb olunub-olunmadığını yoxlamamışam.

Daha çox öyrən