Нашата делова етичност

Избягване на конфликти на интереси

Ние очакваме служителите да избягват всяка ситуация, в която личните им интереси може да се окажат в конфликт с тези на JTI.

Какво означава това за JTI?

Конфликтите на интереси могат да убедят служителите да вземат решения, които не са в най-висшия интерес на JTI и може да имат отрицателно въздействие върху репутацията на Дружеството, както и върху тяхната собствена такава.

Какво означава това за мен като служител?

Избягвам ситуации, в които биха могли да възникнат конфликти на интереси.

Не позволявам личните ми интереси да влияят на които и да е решения, които взимам от името на JTI. Обявявам всички семейни или лични отношения, които може да окажат влияние на моите решения на работното място.

Извън работа, не се ангажирам в никаква дейност, която би могла да подкопае или да се конкурира с деловите интереси на JTI.

Освен това, имам предвид евентуалните конфликти на интереси, които може да възникнат при размяна на подаръци, гостоприемство или развлечения.

Когато е неизбежно възникването на конфликт на интереси, аз го декларирам своевременно, за да защитя себе си и JTI.

Като ръководител, мое задължение e да обърна внимание на всеки конфликт на интереси, деклариран от член на моя екип, с помощта на екипите по Човешки ресурси и Compliance.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Бизнес партньорите трябва да избягват всяка ситуация, която би могла да доведе до конфликт на интереси. Всеки потенциален конфликт на интереси с JTI трябва да бъде съобщен на onebehavior@jti.com

Към какви ситуации би могло да се прилага това?

Ето някои примери за възможни конфликти на интереси:

  • Брат ми кандидатства за работа в JTI, за която аз ще бъда част от процеса на вземане на решение.
  • Доставчик дава предложение за договор в JTI, за който аз ще бъда част от процеса на одобрение и ми е предложил уикенд с изцяло покрити разноски в хотел в луксозен курорт.
  • За да спечеля допълнителни доходи, съм сключил договор за извършване на научно-изследователска работа извън работно време в стартиращо дружество, работещо по технологични разработки, които да бъдат използвани в тютюневата индустрия.

Научете повече