Нашата делова етичност

Управление на външни комуникации

Макар само упълномощени представители да могат да се ангажират с журналист от името на JTI, всички служители се насърчават да се ангажират в социалните мрежи във връзка с нашата дейност.

Какво означава това за JTI?

Само висшето ръководство на JTI, генералните управители за държавата и упълномощените местни, регионални и глобални представители по Корпоративно развитие могат да говорят пред журналисти.

Какво означава това за мен като служител?

Аз съм внимателен по отношение на споделянето на информация за JTI в социалните мрежи и посочвам само информация, която е била предоставена от Дружеството и е публично достъпна.

Аз съм внимателен по отношение на споделянето на информация за JTI в социалните мрежи и посочвам само информация, която е била предоставена от Дружеството и е публично достъпна.

Като принципно правило, ако не искам да видя нещо на първа страница на национален вестник, не следва да го публикувам или споделям в социални мрежи или в какъвто и да е друг публичен форум.

Какво следва да се прави и какво следва да не се прави в социалните медии

  • ДА СЕ ПРАВИ - Споделяйте публикации и работни места с Вашите лични мрежи, които са били публикувани чрез бизнес каналите на JTI.
  • Изяснявайте, че мненията, които изразявате са Вашите собствени мнения.
  • НЕ – Публикувайте поверителна информация в социални мрежи.
  • НЕ – Се опитвайте лично да промотирате тютюневи изделия на JTI в социални мрежи

Научете повече