Нашата делова етичност

Спазване на икономическите санкции и контрола върху износа

Ние се ангажираме да спазваме приложимите икономически санкции и системи за контрол върху износа.

Какво означава това за JTI?

Икономическите санкции и системите за контрол върху износа могат да ограничават или забраняват бизнес отношения с конкретно посочени физически лица, юридически лица или държави. Освен това, те могат да ограничават или забраняват износа или вноса на определени стоки или услуги. Санкциите за неспазване на санкциите и системите на контрол върху износа, дори ако е неумишлено, могат да бъдат много сурови за JTI и неговите служители.

Ние имаме въведени политики и процеси, които да помогнат да се гарантира, че никой от нашите бизнеси или служители не се ангажира в забранена сделка..

Какво означава това за мен като служител?

Аз съм длъжен да се запозная с и да спазвам Политиката за Глобалните икономически санкции на JTI и да спазвам всички санкции и системи за контрол върху износа, приложими към мен или към лицето на JTI, за което работя.

За бизнес сделки, които включват държави, продукти или услуги с наложено ембарго и високорискови такива, търся предварителното писмено одобрение на моят регионален Главен юрисконсулт, местен Юрисконсулт или Служителя по санкциите.

Ако имам притеснение относно евентуална санкция или риск във връзка с контрола върху износа, уведомявам моя регионален Главен юрисконсулт, местен Юрисконсулт или Служителя по санкциите незабавно.

Какво означава това за нашите бизнес партньори?

Ние очакваме нашите бизнес партньори да спазват всички приложими санкции и системи за контрол върху износа и Стандартите за доставчици на JTI.

Към какви ситуации би могло да се прилага това?

Ето някои ситуации, в които е възможно да има риск от нарушаване на икономическите санкции:

  • Като гражданин на САЩ или притежател на зелена карта, аз съм вписан като лице, одобряващо BAP/Memo за проект, свързан с държава, на която е наложено ембарго от САЩ
  • Искам да платя на доставчик, доставящ стоки в държава, на която САЩ са наложили ембарго, в щатски долари.
  • Искам да изпратя лазер, който може да бъде използван за граждански или военни цели, на фабрика на JTI, но не съм потвърдил необходимостта от лиценз за износ.

Научете повече