Naš poslovni integritet

Izbjegavanje sukoba interesa

Očekujemo od svojih zaposlenih da izbjegavaju sve situacije u kojima bi njihovi lični interesi bili u sukobu sa interesima kompanije JTI.

Šta to znači za JTI?

Sukob interesa može podstaći zaposlene da donose odluke koje nisu u najboljem interesu kompanije JTI i mogu negativno utjecati i na ugled kompanije i na ugled samog zaposlenog.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Izbjegavam situacije u kojima bi se mogao pojaviti sukob interesa.

Ne dozvoljavam da moj lični interes utječe na odluke koje donosim u ime kompanije JTI. Prijavljujem sve porodične ili lične veze koje mogu utjecati na moje odluke na poslu.

Van posla se ne upuštam ni u kakve aktivnosti koje bi mogle narušiti poslovne interese kompanije JTI ili biti konkurencija.

Također imam u vidu moguće sukobe interesa koji mogu nastati prilikom razmjene poklona, gostoprimstva ili zabave.

Kada je sukob interesa neizbježan, odmah to prijavljujem kako bih zaštitio sebe i JTI.

Moja dužnost kao menadžera je da riješim svaki sukob interesa koji prijave članovi mog tima, uz podršku timova sa kadrovske poslove i usklađenost.

Šta to znači za naše poslovne partnere?

Poslovni partneri su dužni izbjegavati sve situacije koje mogu dovesti do sukoba interesa. Svaki potencijalni sukob interesa sa kompanijom JTI se mora prijaviti na adresu onebehavior@jti.com

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko primjera mogućih sukoba interesa:

  • Moj brat se kandidira za radno mjesto u kompaniji JTI, a ja ću učestvovati u procesu odlučivanja.
  • Dobavljač podnosi ponudu za ugovor sa JTI u procesu u kom ja učestvujem i ponudio mi je vikend u luksuznom hotelu sa plaćanjem svih troškova.
  • Da bih zaradio dodatni prihod, prijavio sam se za provedbu istraživanja van radnog vremena u novoj kompaniji koja radi na tehnologiji za upotrebu u duhanskoj industriji.

Saznaj više