Naš poslovni integritet

Saradnja u vezi sa državnim istragama

U potpunosti surađujemo pri državnim istragama i upitima.

Šta to znači za JTI?

Državni organi s vremena na vrijeme zahtijevaju informacije u vezi sa različitim aspektima naših poslovnih aktivnosti radi izdavanja dozvola i certifikata i kako bi se osiguralo da JTI posluje na odgovoran način.

Državni organi također mogu provoditi povremene nenajavljene posjete, poznate i kao „nenajavljeni pretresi“.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Uvijek dajem točne informacije i stavljam ih na raspolaganje. Tokom terenskih posjeta, državne službenike u svakom trenutku prati zaposleni kojeg odredi pravni zastupnik.

U slučaju nenajavljenog zahtijeva za informacijama ili posjete, pratim lokalne smjernice za nenajavljene pretrese i vodim računa o tome da lokalni koordinator za nenajavljeni pretres, lokalni ili regionalni pravni savjetnik bude odmah obaviješten. Konkretna zaduženja koordinatora za nenajavljeni pretres su opisana u smjernicama za nenajavljeni pretres.

Koja je uloga koordinatora za nenajavljeni pretres?

Nenajavljeni pretres se može dogoditi u svakom trenutku. Koordinatori za nenajavljeni pretres su glavne točke kontakta u takvim situacijama. To podrazumijeva da su uvijek pripremljeni za takve posjete i da vode računa o tome da druga lica koja mogu biti uključena – recepcionisti, članovi IT tima, drugi članovi tima za nenajavljeni pretres ili zaposleni općenito – imaju potrebne informacije i da su pripremljena.

Saznaj više