Naš poslovni integritet

Upravljanje eksternim komunikacijama

Samo ovlašteni predstavnici mogu komunicirati sa novinarima u ime kompanije JTI, ali svi zaposleni se podstiču na angažiranje na društvenim mrežama u vezi sa našim poslovanjem.

Šta to znači za JTI?

Samo viši rukovodioci, teritorijalni generalni direktori i ovlašteni predstavnici lokalnih, regionalnih i globalnih odjeljenja za korporativni razvoj mogu razgovarati sa novinarima.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Pažljivo postupam pri razmjeni informacija o kompaniji JTI na društvenim mrežama i služim se samo informacijama koje je pružila kompanija i koje su javno dostupne.

Ne objavljujem niti dijelim povjerljive informacije o kompaniji JTI na društvenim mrežama, blogovima i forumima.

Vodim se općim pravilom da ako ne želim nešto vidjeti na naslovnoj strani novina, ne trebam to objavljivati ili dijelti na društvenim mrežama ili drugim javnim platformama.

Pravila za društvene mreže

  • DA - Dijelite objave i otvorena radna mesta sa ličnim kontaktima objavljena putem poslovnih kanala kompanije JTI.
  • DA - Jasno naznačite da su mišljenja vaša lična.
  • NE - Ne objavljujte povjerljive informacije na društvenim mrežama.
  • NE - Trudite se da ne promovirate duhanske proizvode kompanije JTI na društvenim mrežama.

Saznaj više