Naš poslovni integritet

Izvještavanje i evidentiranje kompanijskih podataka

Naša kompanija se oslanja na istinito, ispravno, blagovremeno i precizno vođenje evidencije, koja je sastavni dio donošenja odluka, čuvanja ugleda, promoviranja operativne efikasnosti i ispunjavanja zakonskih i regulatornih obaveza.

Šta to znači za JTI?

Kompanijska evidencija uključuje finansijske i operativne podatke, lične i povjerljive informacije, evidencije sastanaka, poslovne planove, prognoze i analize.

Poslovna i finansijska evidencija je od suštinskog značaja za naše poslovanje i angažiranje sa dioničarima, poslovnim partnerima, vladama i drugim zainteresiranim stranama.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Vodim računa o tome da su evidencije povjerljive, sigurne i raspoložive i poštujem važeće zakone i propise pri njihovom održavanju i eliminiranju.

Ako učestvujem u finansijskom izvještavanju ili vođenju evidencije u kompaniji, pridržavam se općeprihvaćenih računovodstvenih principa i osiguravam preciznost, sigurnost i odgovarajuće dokumentiranje evidencije.

Ako sam napravio grešku u izvještavanju ili nisam prijavio nešto što bi moglo ugroziti integritet i pouzdanost kompanijske evidencije, odmah to prijavljujem finansijskom direktoru, korporativnom kontroloru ili svom linijskom menadžeru.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko primjera u vezi sa finansijskim izvještavanjem:

  • Izvještavanje o prihodima koji nisu zarađeni ili nepostojećim troškovima.
  • Nepravilan obračun troškova u tekućoj izvještajnoj godini.

Saznaj više