Naš poslovni integritet

Poštivanje privatnosti i povjerljivosti

Vodimo računa o tome da sakupljamo, koristimo i čuvamo lične podatke na zakonit i siguran način. Podjednako smo pažljivi i sa sopstvenim povjerljivim podacima.

Šta to znači za JTI?

U okviru svojih operacija prikupljamo i koristimo lične informacije koje se odnose na naše zaposlene, poslovne partnere i druge interesente. Dužni smo postupati pažljivo i povjerljivo sa svim tim informacijama i raditi samo sa podacima koji su neophodni za efikasno funkcioniranje kompanije JTI.

Također izrađujemo i poslovno osjetljive informacije o kompaniji koje zahtijevaju isti nivo pažnje.

Nezakonito ili neovlašteno otkrivanje ličnih podataka ili povjerljivih informacija može naškoditi našem ugledu i negativno utjecati na poslovanje.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Pažljivo radim sa ličnim podacima. Uvijek poštujem privatnost uključenih lica i koristim informacije na zakonit način.

Primjenjujem posebnu pažnju kada želim dijeliti lične podatke. To radim samo ako postoji legitiman poslovni razlog. Ako imam nedumice, tražim savjet od lokalnog ili regionalnog pravnog savjetnika.

Koristim samo sigurna i odobrena kompanijska IT rješenja za čuvanje i dijeljenje povjerljivih i ličnih podataka. Čuvam svoje uređaje i dokumente na siguran način i koristim jake i sigurne lozinke za pristup kompanijskim IT sistemima, internet sajtovima i drugim kompanijskim sredstvima.

Posebno pazim kada radim van JTI prostorija da neovlaštena lica ne bi mogla čuti, vidjeti ili pristupiti povjerljivim informacijama ili lozinkama.

Ako dobijem povjerljive informacije i nisam siguran u njihovo porijeklo ili namjeravanu svrhu, obraćam se svom menadžeru. Nikada ne odgovaram na sumnjive poruke u kojima se traže povjerljive informacije i ne otvaram linkove ili priloge u takvim porukama.

Odmah prijavljujem svako potencijalno kršenje povjerljivosti ili zloupotrebu informacija lokalnom ili regionalnom pravnom savjetniku ili članu tima za usklađenost ili IT tima.

Na koje informacije se to odnosi?

• Lični podaci su svaka informacija koja se odnosi na pojedince, npr. ime, adresa, kontakt informacije, identifikacijski brojevi, kao i informacije o zdravlju, porodici, finansijama ili poslu.
• Povjerljive informacije uključuju informacije u vezi sa našim poslovanjem, proizvodima, poslovnim planovima i poslovnim partnerima koje bi – kada bi se otkrile – mogle naškoditi poslovanju ili ugledu kompanije JTI.

Saznaj više