Naš poslovni integritet

Čuvanje imovine kompanije

Imovina kompanije JTI je od ključnog značaja i pomaže nam da ispunimo svoje poslovne ciljeve. Prema imovini kompanije JTI i imovini koja pripada drugima odnosimo se odgovorno i sa poštovanjem. Vodimo računa o tome da se imovina kompanije regularno stječe, održava, štiti i prodaje.

Šta to znači za JTI?

Imovina kompanije obuhvata mašine i opremu, IT uređaje, proizvode i proizvodne materijale, intelektualno vlasništvo i podatke kompanije.

Zloupotreba, nedostupnost ili neispravnost kompanijske imovine može poremetiti naše poslovanje, dovesti do financijskih gubitaka i nanijeti štetu ugledu kompanije.

Naše intelektualno vlasništvo je posebno vrijedno jer doprinosi diferenciranju naših proizvoda i usluga i zadržavanju konkurentske prednosti. Svi pronalasci, ideje i koncepti koje naši zaposleni razviju za JTI tokom zaposlenja pripadaju kompaniji i privatno trgovanje istima je zabranjeno.

Šta to znači za mene kao zaposlenog?

Imam dužnost da štitim imovinu kompanije koja mi je povjerena od krađe, zloupotrebe i traćenja.

Koristim kompanijsku imovinu u skladu sa JTI politikama i procedurama i ne koristim ih za ličnu korist. Ne dijelim kompanijsku imovinu, uključujući intelektualno vlasništvo, sa trećim licima bez prethodnog odobrenja.

Nikada ne pribavljam niti koristim neregularno imovinu trećih lica niti intelektualno vlasništvo trećih lica bez odgovarajuće dozvole ili odobrenja.

Kada razmatram angažiranje dobavljača za gostovanje ili održavanje kompanijskih digitalnih podataka, uključujem u to IT tim. Članovima tima to omogućava da osiguraju sigurnost naših podataka.

Razumijem vrijednost i ranjivost kompanijskih digitalnih podataka i poštujem sigurnosni i-secure kod kako bih minimizirao rizik od krađe ili gubitka.

Ako sumnjam u pravilnu upotrebu IT resursa, obraćam se Globalnoj servisnoj službi za podršku. Ako napravim grešku, odmah je prijavljujem.

Zapamtite ključne principe sigurnosnog i-secure koda:

  • Štitim svoje internet vlasništvo
  • Razmislim prije nego što kliknem
  • Dijelim na siguran način
  • Ako imate bilo kakva pitanja, pitajte stručnjaka iz svog IT tima ili Globalne servisne službe ili pišite na information.security@JTI.com.

Saznaj više