Naše obchodní poctivost

Předcházení střetům zájmů

Od svých zaměstnanců očekáváme, že se budou vyhýbat situacím, kdy by jejich osobní zájmy mohly kolidovat se zájmy společnosti JTI.

Co to znamená pro společnost JTI?

Střety zájmů mohou zaměstnance přimět k přijetí rozhodnutí, která nejsou v nejlepším zájmu společnosti JTI a která mohou mít negativní dopad na pověst Společnosti i pověst samotných zaměstnanců.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Vyhýbám se situacím, v nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů.

Nepřipustím, aby mé osobní zájmy ovlivňovaly má rozhodnutí, která činím v zastoupení společnosti JTI. Přiznávám jakékoli rodinné nebo osobní vztahy, které by mohly ovlivnit má pracovní rozhodnutí.

Mimo svou práci se neúčastním žádných činností, které by mohly ohrozit nebo být konkurenční ve vztahu k obchodním zájmům společnosti JTI.

Rovněž beru v úvahu možné střety zájmů, které by mohly vzniknout při výměně darů, pohostinnosti nebo zábavy.

Je-li střet zájmů nevyhnutelný, bezodkladně jej přiznám, abych ochránil sebe i společnost JTI.

Mou povinností nadřízeného je řešit střety zájmů přiznané členem mého týmu, s podporou pracovníků personálního oddělení a oddělení pro dodržování předpisů.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Naši obchodní partneři jsou povinni vyhýbat se jakýmkoli situacím, které by mohly mít za následek střet zájmů. Jakýkoli potenciální střet zájmů se společností JTI musí být nahlášen prostřednictvím onebehavior@jti.com.

Na jaké situace se to může vztahovat?

Níže uvádíme vybrané příklady možných střetů zájmů:

  • Můj bratr se uchází o místo ve společnosti JTI, přičemž já se budu účastnit procesu rozhodování o této záležitosti.
  • Dodavatel se uchází o zakázku u společnosti JTI, kterou budu spolu s jinými osobami schvalovat, a tento dodavatel mi nabídl víkend v luxusním hotelovém resortu s úhradou všech výdajů.
  • Abych si zajistil další příjem, zavázal jsem se k realizaci výzkumu po pracovní době v začínající společnosti, která se zabývá vývojem technologií pro užití v tabákovém průmyslu.

Zjistit více