Naše obchodní poctivost

Spolupráce při vyšetřováních vedených státem

Naše společnost plně spolupracuje s orgány státu při nejrůznějších vyšetřováních a šetřeních.

Co to znamená pro společnost JTI?

Čas od času po nás státní orgány požadují informace týkající se různých aspektů našich podnikatelských činností pro účely vydávání povolení a certifikátů a k zajištění zodpovědného provozování podnikání společnosti JTI.

Tyto orgány mohou příležitostně provádět i neohlášené návštěvy, kterým se rovněž říká místní šetření („dawn raid“).

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Vždy bych měl(a) poskytovat nebo zpřístupňovat pouze správné a přesné informace. Během těchto místních šetření musí být úředníci po celou dobu doprovázeni zaměstnancem pověřeným naším právním zástupcem.

Pokud dostanu neohlášenou žádost o informace nebo návštěvu, budu postupovat v souladu s místními pokyny pro místní šetření a zajistím, aby byl ihned informován lokální koordinátor pro místní šetření nebo lokální či regionální pracovník právního oddělení. Zvláštní úloha koordinátorů pro místní šetření je popsána v pokynech pro místní šetření.

Co je úkolem koordinátorů pro místní šetření?

Neohlášené místní šetření může přijít kdykoli. Koordinátoři pro místní šetření jsou v takových situacích hlavními kontaktními osobami. Jejich práce zahrnuje i permanentní připravenost na takové návštěvy a zajišťování toho, aby kdokoli jiný, koho se to může týkat – recepční, pracovníci IT, ostatní pracovníci oddělení pro místní šetření nebo zaměstnanci obecně –, měl informace, které potřebuje, a byl připraven.

Zjistit více