Naše obchodní poctivost

Výměna darů, pohostinnosti a zábavy

Nepodporujeme výměny darů, pohostinnosti a zábavy (dále jen „GHE“), ale uvědomujeme si, že občasné GHE jsou běžnou obchodní praxí.

Co to znamená pro společnost JTI?

Darem je hodnota, která je poskytována nebo přijímána, aniž by výměnou za ni bylo placeno. Pohostinnost a zábava zahrnují placené akce, ubytování, jídla a nápoje.

Při výměně darů, pohostinnosti a zábavy musíme být vždy transparentní, neboť jinak by tyto mohly být považovány za úplatek nebo za střet zájmů.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Před nabídkou nebo přijetím jakýchkoli GHE se řídím zásadami GHE.

Nepřipustím, aby výměna GHE ovlivňovala má obchodní rozhodnutí.

Jakákoli výměna GHE se státními úředníky nebo organizacemi, bez ohledu na hodnotu, podléhá povinnosti schválení.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Od svých obchodních partnerů ustanovených k jednání v našem zastoupení očekáváme, že budou jednat v souladu s našimi zásadami týkajícími se GHE a pro účely jakékoli výměny GHE si vyžádají předchozí souhlas.

Dle našich zásad GHE:

  1. Musí být GHE v souladu s použitelnými právními předpisy a místními obyčeji;
  2. Musí být GHE rozumné a adekvátní, občasné a vhodné.
  3. Nesmí GHE vytvářet střet zájmů mezi zaměstnanci a třetími osobami.
  4. Nesmí být GHE poskytovány ani přijímány za účelem získání protiprávní výhody nebo za účelem odměnění nebo přimění protistrany k poskytnutí protiprávního plnění.
  5. Nesmí být GHE poskytovány v podobě hotovosti, poukázek nebo kupónů, které by bylo možno směnit za hotovost.
  6. Musí být GHE v plném rozsahu oznámeny pro účely schválení. Oznámení musí reflektovat účel, veškeré náklady GHE a seznam všech zúčastněných, včetně zaměstnanců společnosti JTI.

Zjistit více