Naše obchodní poctivost

Vedení externích komunikací

Ačkoli s novináři jsou oprávněni jednat v zastoupení společnosti JTI pouze pověření zástupci, všem zaměstnancům je doporučováno být aktivní na sociálních médiích sdílením témat týkajících se našeho podnikání.

Co to znamená pro společnost JTI?

Pouze vyšší management společnosti JTI, generální ředitelé pro danou zemi a pověření zástupci místního, regionálního a globálního oddělení komunikace jsou oprávněni hovořit s novináři.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Jsem obezřetný/obezřetná při sdílení informací o společnosti JTI na sociálních médiích, přičemž vždy odkazuji pouze na informace, které poskytla Společnost a které jsou veřejně k dispozici.

Nezveřejňuji ani nesdílím na stránkách sociálních médií, blozích, chatových fórech žádné důvěrné informace o společnosti JTI.

Obecně platí, že pokud něco nechci vidět na titulní straně celonárodních novin, neměl(a) bych to zveřejňovat ani sdílet na sociálních médiích ani žádném jiném veřejném fóru.

Co činit a co nečinit v sociálních médiích

  • ANO – Sdílet v rámci svých osobních sítí příspěvky a pracovní místa, které byly zveřejněny obchodními kanály společnosti JTI.
  • ANO – Dát jasně najevo, že názory jsou Vaše vlastní.
  • NE – Zveřejňovat důvěrné informace na stránkách sociálních médií.
  • NE – Osobně usilovat o propagaci tabákových výrobků společnosti JTI v sociálních médiích.

Zjistit více