Naše obchodní poctivost

Předcházení zneužívání informací v obchodním styku (insider dealing)

Zaměstnanci se za žádných okolností nesmějí dopouštět zneužívání informací v obchodním styku (insider dealing).

Co to znamená pro společnost JTI?

Zneužívání informací v obchodním styku (insider dealing) znamená užívání neveřejných informací za účelem obohacení sebe nebo třetí osoby. Může rovněž obnášet doporučení založené na neveřejných informacích. Neveřejnými (vnitřními) informacemi jsou jakékoli neveřejné informace, které by v případě jejich zveřejnění mohly mít významný dopad na cenu cenných papírů společnosti. Mezi neveřejné informace mohou patřit důvěrné finanční výsledky, oznámení o výplatě dividend, emise nebo odkoupení akcií, významné plány expanze a navrhované fúze, akvizice nebo převzetí.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Neprodávám ani nekupuji žádné cenné papíry (např. akcie, dluhopisy nebo akciové opce), dokud disponuji jakýmikoli neveřejnými informacemi, ani s nákupem nebo prodejem cenných papírů neradím jiným. Tyto neveřejné informace nesdílím s žádnou třetí osobou, nejsem-li k tomu pověřen.

Pokud se dozvím, že se některý kolega nebo zaměstnanec obchodního partnera pokouší získat neveřejné informace, aniž by takovou žádost rozumně zdůvodnil, nahlásím to ihned finančnímu řediteli nebo pracovníkovi oddělení pro dodržování předpisů.

Na jaké situace se to může vztahovat?

Níže uvádíme vybrané situace, které by mohly představovat riziko zneužívání informací v obchodním styku:

  • Pracovník oddělení rozvoje obchodu by rád koupil akcie společnosti, která je potenciálním cílem akvizice.
  • Zaměstnanec finančního oddělení má přístup k finančním informacím společnosti JT, které nebyly společností JT veřejně oznámeny, a rád by prodal své akcie JT.
  • Můj manžel chce koupit určité akcie společnosti JT a zeptal se mne na finanční výsledky Skupiny, které dosud nebyly zveřejněny.

Zjistit více