Naše obchodní poctivost

Respektování hospodářských sankcí a exportních omezení

Usilujeme o dodržování aplikovatelných hospodářských sankcí a exportních omezení.

Co to znamená pro společnost JTI?

Hospodářské sankce a exportní omezení mohou omezovat nebo zakazovat obchodní transakce s určitými fyzickými osobami, právnickými osobami nebo zeměmi. Mohou rovněž omezovat nebo zakazovat vývoz nebo dovoz určitého zboží nebo služeb. Sankce či pokuty za nedodržování sankcí a exportní omezení, ač neúmyslné, mohou mít vážné dopady pro společnost JTI i její zaměstnance.

Zavedli jsme určité směrnice a postupy, abychom zajistili, že žádný z našich podniků ani zaměstnanců se nebude účastnit zakázané transakce.

Co to znamená pro mne jako zaměstnance?

Je mou povinností seznámit se a dodržovat Globální směrnici společnosti JTI o hospodářských sankcích a respektovat všechny sankce a exportní omezení, které platí pro mne nebo pro subjekt JTI, pro který pracuji.

Pokud jde o obchodní transakce týkající se zemí, produktů nebo služeb, pro něž platí embargo nebo které jsou vysoce rizikové, vyžádám si předchozí písemný souhlas ředitele svého regionálního právního oddělení, pracovníka místního právního oddělení nebo pracovníka oddělení sankcí a pokut.

Mám-li jakékoli pochybnosti ohledně případného rizika sankcí nebo exportních omezení, vyrozumím ihned ředitele svého regionálního právního oddělení, místního pracovníka právního oddělení nebo pracovníka oddělení sankcí a pokut.

Co to znamená pro naše obchodní partnery?

Od našich obchodních partnerů očekáváme, že budou dodržovat všechny sankce a exportní omezení, které se na ně mohou vztahovat, a jednat v souladu s Dodavatelskými standardy společnosti JTI.

Na jaké situace se to může vztahovat?

Níže uvádíme vybrané situace, kde může hrozit nebezpečí porušení hospodářských sankcí:

  • Jako občan Spojených států nebo držitel zelené karty jsem uveden jako schvalovatel BAP (obchodní schvalovací proces)/Memo ve vztahu k projektu, který se týká země, na kterou Spojené státy uvalily embargo.
  • Chci zaplatit dodavateli dodávajícímu zboží do země, na kterou Spojené státy uvalily embargo, v amerických dolarech.
  • Chci zaslat laser, který by mohl být použit pro civilní i vojenské účely, do závodu společnosti JTI, ale neověřil jsem si, zda je potřeba vývozní licence.

Zjistit více