Naš poslovni integritet

Suradnja s državnim istragama

U potpunosti surađujemo s državnim istragama i upitima.

Što to znači za JTI?

Državna tijela zahtijevaju s vremena na vrijeme informacije u svezi s različitim aspektima naših poslovnih aktivnosti u svrhu izdavanja dozvola i certifikata te kako bi se osiguralo da JTI posluje na odgovoran način.

Državna tijela također mogu provoditi povremene nenajavljene posjete, poznate i kao „nenajavljeni pretresi“.

Što ovo znači za mene kao zaposlenika?

Uvijek dajem točne informacije i stavljam ih na raspolaganje. Tijekom terenskih posjeta, državne službenike cijelo vrijeme nadzire zaposlenik kojeg imenuje pravni zastupnik.

U slučaju nenajavljenog zahtjeva za informacijama ili posjetima, slijedim lokalne smjernice za nenajavljeni pretres i vodim računa o tome da se lokalni koordinator za nenajavljeni pretres ili lokalni ili regionalni pravni savjetnik odmah obavijeste. Konkretna zaduženja koordinatora za nenajavljeni pretres opisana su u smjernicama za nenajavljeni pretres.

Koja je uloga koordinatora za nenajavljeni pretres?

Nenajavljeni pretres može se dogoditi u svakom trenutku. Koordinatori za nenajavljeni pretres su glavne točke kontakta u takvim situacijama. To podrazumijeva da su uvijek pripremljeni za takve posjete i da vode računa o tome da druge osobe koje mogu biti uključene – recepcionari, članovi IT tima, drugi članovi tima za nenajavljeni pretres ili zaposlenici općenito – imaju potrebne informacije i budu pripremljeni.

Saznaj više: