Naš poslovni integritet

Izvještavanje i evidentiranje tvrtkinih podataka

Naša se tvrtka oslanja na istinito, točno, pravodobno i precizno vođenje evidencije, koja je sastavni dio donošenja odluka, čuvanja ugleda, promicanja operativne učinkovitosti i ispunjavanju zakonskih i regulatornih obveza.

Što to znači za JTI?

Tvrtkina evidencija uključuje financijske i operativne podatke, osobne i povjerljive informacije, evidencije o sastancima, poslovnim planovima, prognozama i analizama.

Poslovna i financijska evidencija su ključne za naše poslovanje i angažiranje s dioničarima, poslovnim partnerima, vladama i ostalim dionicima.

Što ovo znači za mene kao zaposlenika?

Vodim računa o tome da su evidencije povjerljive, sigurne i dostupne i poštujem važeće zakone i propise pri njihovom održavanju i uklanjanju.

Ako sudjelujem u financijskom izvještavanju ili vođenju evidencije u tvrtki, pridržavam se općeprihvaćenih računovodstvenih načela i osiguravam točnost, sigurnost i pravilnu dokumentaciju evidencije.

Ako sam napravio pogrešku u izvještavanju ili nisam prijavio nešto što bi moglo ugroziti integritet i pouzdanost tvrtkine evidencije, odmah to prijavljujem financijskom direktoru, korporacijskom kontroloru ili svom linijskom menadžeru.

Na koje situacije se to može odnositi?

Evo nekoliko primjera u svezi s financijskim izvještavanjem:

  • Izvještavanje o prihodima koji nisu zarađeni ili nepostojećim troškovima.
  • Nepravilan obračun troškova u tekućoj izvještajnoj godini.

Saznaj više: