Becsületesség az üzleti életben

Vállalati adatok jelentése és rögzítése

Üzleti működésünk hiteles, megfelelő, időszerű és pontos adatrögzítést tesz szükségessé, mely támogatja a döntéshozatalt, óvja jó hírnevünket, elősegíti az üzleti hatékonyságot és megfelel a jogi és szabályozási kötelezettségeinknek.

Mit jelent ez a JTI számára?

A vállalati adatok közé soroljuk a működéshez kapcsolódó adatokat, személyes és titkos adatokat, megbeszélések jegyzőkönyveit, üzleti terveket, előrejelzéseket és elemzéseket.

Az üzleti és pénzügyi jelentések alapvető fontosságúak az üzleti működésünk és partnereinkkel, cégekkel, kormányzatokkal és más döntéshozókkal való kapcsolattartásunk szempontjából.

Mit jelent ez a számomra és a JTI munkavállalói számára?

Meggyőződöm róla, hogy minden rögzített feljegyzést titokban, biztonságban és visszanyerhető formában tárolunk, fenntartásuk és megsemmisítésük a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.

Ha részt veszek a vállalati pénzügyi beszámoló készítésében vagy pénzügyi adatok rögzítésében, az általánosan elfogadott számviteli elvek szerint dolgozom, és meggyőződöm róla, hogy a feljegyzések pontosak, biztonságosan és megfelelően dokumentáltak.

Ha hibát vétettem a jelentésben, vagy elmulasztottam valamit jelenteni, amely alááshatja a vállalati beszámoló megbízhatóságát, azonnal jelentem a pénzügyi igazgatónak, a vállalati kontrollernek vagy a közvetlen felettesemnek.

Mely esetekre vonatkozhat ez?

Az alábbiakban felsorolunk néhány példát pénzügyi vonatkozású esetekre:

  • Az el nem könyvelt bevételek és felmerült költségek jelentése.
  • A folyó pénzügyi év során felmerült költségek jelentésének elmulasztása.

Tudjon meg többet!