Բարեխիղճ բիզնես գործունեություն

Շահերի բախումից խուսափում

Մենք ակնկալում ենք, որ մեր աշխատակիցները կխուսափեն որևէ իրավիճակից, որի դեպքում նրանց անձնական շահերը կարող են բախվել Ջեյ Թի Այ-ի շահերի հետ:

Ի՞նչ է սա նշանակում Ջեյ Թի Այ-ի համար:

Շահերի բախումը կարող է դրդել աշխատակիցներին ընդունել որոշումներ, որոնք չեն բխում Ջեյ Թի Այ-ի շահերից և կարող են բացասաբար ազդել ինչպես կազմակերպության, այնպես էլ նրանց հեղինակության վրա:

Ի՞նչ է դա նշանակում ինձ համար, որպես աշխատակից։

Ես խուսափում եմ այն իրավիճակներից, որոնց դեպքում կարող են առաջանալ շահերի բախումներ:
Ես թույլ չեմ տալիս, որպեսզի իմ անձնական շահերն ազդեն Ջեյ Թի Այ-ի անունից՝ իմ կողմից կայացվող որոշումներին։ Ես հայտնում եմ ցանկացած ընտանեկան կամ անձնական հարաբերությունների մասին, որոնք կարող են ազդել աշխատանքում իմ կողմից կայացված որոշումների վրա:
Աշխատանքից դուրս ես չեմ ներգրավվում որևէ գործունեության մեջ, որը կարող է բացասաբար ազդել Ջեյ Թի Այ-ի բիզնես շահերի վրա։
Ես նաև չեմ մոռանում հնարավոր շահերի բախումները, որոնք կարող են առաջանալ նվերների, հյուրասիրության կամ ժամանցի փոխանակման ժամանակ:
Այն դեպքում, երբ շահերի բախումն անխուսափելի է, ես անհապաղ կհայտնեմ այդ մասին՝ պաշտպանելու համար ինձ և Ջեյ Թի Այ-ին։
Որպես ղեկավար, իմ պարտքն է հանդիսանում կարգավորել իմ թիմի անդամի կողմից հայտնած ցանկացած շահերի բախման մասին միջադեպերը՝ համապատասխան աջակցություն ստանալով Անձնակազմի կառավարման և Համապատասխանության թիմերից։

Ի՞նչ է սա նշանակում մեր բիզնես գործընկերների համար:

Բիզնես գործընկերները պետք է խուսափեն ցանկացած իրավիճակից, որը կարող է հանգեցնել շահերի բախման: Ջեյ Թի Այ-ի հետ առնչվող ցանկացած հավանական շահերի բախման մասին հարկավոր է հայտնել onebehavior@jti.com կայքի միջոցով:

Ի՞նչ իրավիճակների դեպքում սա կարող է կիրառվել:

Ստորև բերված են շահերի բախման մի քանի օրինակներ՝

  • Իմ եղբայրը դիմում է Ջեյ Թի Այ՝ որևէ թափուր պաշտոնի համար, որտեղ ես մասնակից եմ որոշման ընդունման գործընթացին:
  • Մատակարարը ակնկալում է պայմանագիր կնքել Ջեյ Թի Այ-ի հետ, որտեղ ես մասնակցություն ունեմ որոշման ընդունման գործընթացին, և նա ինձ առաջարկել է ամբողջությամբ վճարված հանգիստ շքեղ հյուրանոցում։
  • Լրացուցիչ եկամուտ ստանալու նպատակով իմ աշխատանքային ժամերից հետո ես կատարում եմ հետազոտական աշխատանքներ մի նոր ընկերությունում՝ ծխախոտի արդյունաբերության ոլորտում տեխնոլոգիական զարգացումների հետ կապված։

Իմացեք ավելին