Բարեխիղճ բիզնես գործունեություն

Տնտեսական պատժամիջոցների և արտահանման սահմանափակումների պահպանում

Մենք պարտավորվում ենք պահպանել գործող տնտեսական պատժամիջոցները և արտահանման սահմանափակումները։

Ի՞նչ է սա նշանակում Ջեյ Թի Այ-ի համար:

Տնտեսական պատժամիջոցները և արտահանման սահմանափակումները կարող են սահմանափակել կամ արգելել բիզնես հարաբերությունները որոշակի անձանց, հաստատությունների կամ երկրների հետ: Դրանք նաև կարող են սահմանափակել կամ արգելել որոշակի ապրանքների կամ ծառայությունների արտահանումը կամ ներմուծումը: Պատժամիջոցների և արտահանման սահմանափակումների չպահպանման համար սահմանված տուգանքները, նույնիսկ ոչ դիտավորյալ լինելու դեպքում, կարող են ծանր հետևանքներ ունենալ ինչպես Ջեյ Թի Այ-ի, այնպես էլ դրա աշխատակիցների համար:
Մենք ունենք գործող քաղաքականություններ և ընթացակարգեր, որոնք կօգնեն ապահովել, որպեսզի մեր գործունեությունը կամ աշխատակիցներից որևէ մեկը ներգրավված չլինի արգելված գործարքների մեջ:

Ի՞նչ է սա նշանակում ինձ համար, որպես աշխատակից։

Ես պատասխանատու եմ ծանոթանալու և պահպանելու Ջեյ Թի Այ-ի Համաշխարհային տնտեսական պատժամիջոցների մասին քաղաքականությունը և պահպանելու իմ կամ Ջեյ Թի Այ-ի նկատմամաբ կիրառելի բոլոր պատժամիջոցները և արտահանման սահմանափակումները:
Էմբարգոյի ենթարկված և բարձր ռիսկի տակ գտնվող երկրներն, արտադրանքները կամ ծառայությունները ներառնող բիզնես գործարքների համար ես ստանում եմ նախնական գրավոր հաստատում իմ տարածաշրջանային գլխավոր խորհրդատուից, տեղական իրավախորհրդատուից կամ պատժամիջոցների գծով պաշտոնատար անձից:
Եթե ես մտահոգություն ունեմ հնարավոր պատժամիջոցների կամ արտահանման սահմանափակումների ռիսկի հետ կապված, ապա անհապաղ ծանուցում եմ իմ տարածաշրջանային գլխավոր խորհրդա-տուին, տեղական իրավախորհրդատուին կամ պատժամիջոցների գծով տնօրենին։

Ի՞նչ է սա նշանակում մեր բիզնես գործընկերների համար:

Մենք ակնկալում ենք, որ մեր բիզնես գործընկերները պահպանեն բոլոր կիրառելի պատժամիջոցները և արտահանման սահմանափակումներն, ինչպես նաև Ջեյ Թի Այ-ի Մատակարի չափորոշիչները:

Ի՞նչ իրավիճակների դեպքում սա կարող է կիրառվել:

Ստորև բերված են մի քանի իրավիճակներ, երբ տնտեսական պատժամիջոցները կարող են ռիսկի ենթարկվել կամ խախտվել՝

  • Որպես ԱՄՆ քաղաքացի կամ գրին-քարտ ունեցող անձ, ես հանդիսանում եմ BAP/Memo հավանություն տվող այն երկրի նախագծին, որը ԱՄՆ էմբարգոի տակ է։
  • Ես ցանկանում եմ ԱՄՆ դոլարով վճարել մատակարարին, որն առաքում է ապրանքներ ԱՄՆ էմբարգոյին տակ գտնվող երկրից:
  • Ես ցանկանում եմ Ջեյ Թի Այ-ի գործարան ուղարկել լազեր, որը կարող է օգտագործվել ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ ռազմական նպատակներով, սակայն չեմ ճշտել, թե արդյոք պահանջվում է արտահանման արտոնագիր:

Իմացեք ավելին