ჩვენი ბიზნესეთიკა

კომპანიის მონაცემების რეპორტინგი და დოკუმენტირება

იმისათვის, რომ ჩვენი ბიზნესოპერაციები იყოს ეფექტური, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი - გამჭვირვალე, დაცული იყოს კომპანიის რეპუტაცია და შესაბამისობაში ვიყოთ რეგულაციებსა და კანონმდებლობასთან, კომპანია დამოკიდებულია უტყუარ, სამართლიან, დროულ და ზუსტ დოკუმენტირებაზე.

რას ნიშნავს ეს JTI-ისთვის?

კომპანიის დოკუმენტაცია მოიცავს ფინანსურ და საოპერაციო მონაცემებს, პერსონალურ მონაცემებსა და კონფიდენციალურ ინფორმაციას, შეხვედრების ოქმებს, ბიზნესგეგმებს, პროგნოზებსა და ანალიზებს.

სრულყოფილი ბიზნეს და ფინანსური დოკუმენტაცია აუცილებელია ბიზნესოპერაციებისთვის და ასევე აქციონერებთან, ბიზნესპარტნიორებთან და ხელისუფლებასთან ურთიერთობისთვის.

რას ნიშნავს ეს ჩემთვის, როგორც თანამშრომლისთვის?

მე უზრუნველვყოფ, რომ დოკუმენტაცია იყოს დაცული და ნებისმიერ დროს ხელმისაწვდომი. ამასთანავე, დავიცავ ყველა მოქმედ კანონს დოკუმენტაციის შენახვისა და გამოყენების შესახებ.

იმ შემთხვევაში, თუ ვმონაწილეობ კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებაში ან ბუღალტრულ აღრიცხვაში, ვიცავ საყოველთაოდ მიღებულ სააღრიცხვო პრინციპებს და უზრუნველვყოფ ჩანაწერების სიზუსტეს, უსაფრთხოებასა და სათანადოდ დოკუმენტირებას.

იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშგებისას დავუშვი შეცდომა ან გამეპარა ისეთი რამ, რაც კომპანიის ფინანსური ანგარიშის სანდოობას ეჭვქვეშ დააყენებს, დაუყოვნებლივ უნდა შევატყობინო ფინანსურ დირექტორს, კორპორაციულ მაკონტროლებელ პირს ან ჩემს უშუალო ხელმძღვანელს.

რა სიტუაციებზე ვრცელდება ეს?

ფინანსური ანგარიშგების პრობლემატური შემთხვევები:

  • იმ შემოსავლის ან ხარჯის აღიარება, რომელიც რეალურად არ იქნა მიღებული ან გაწეული
  • წინა საანგარიშო წელს გაწეულ ხარჯებზე არ მოხდა შესაბამისი დარიცხვა

გაიგეთ მეტი