ჩვენი ბიზნესეთიკა

ეკონომიკური სანქციების და ექსპორტზე შეზღუდვების დაცვა

ჩვენ არ ვარღვევთ მოქმედ ეკონომიკურ სანქციებსა და ექსპორტზე დაწესებულ შეზღუდვებს.

რას ნიშნავს ეს JTI-ისთვის?

ეკონომიკური სანქციები და შეზღუდვა ექსპორტზე შესაძლოა ნაწილობრივ ან სრულად კრძალავდეს ბიზნესგარიგებებს კონკრეტულ კერძო ან იურიდიულ პირებთან ან ქვეყნებთან. სანქციებით შესაძლოა ასევე შეიზღუდოს ან აიკრძალოს გარკვეული საქონლის ან მომსახურების ექსპორტი ან იმპორტი. სანქციების და ექსპორტის შეზღუდვების უგულებელყოფისთვის დაკისრებული ჯარიმა შესაძლოა იყოს საკმაოდ მკაცრი, როგორც JTI-ისთვის, ასევე თანამშრომლებისთვის.

კომპანიის შესაბამისი პოლიტიკა და პროცესები გვეხმარება არ დავუშვათ კომპანიისა თუ ცალკეული თანამშრომლების მონაწილობა აკრძალულ ტრანზაქციებში.

რას ნიშნავს ეს ჩემთვის, როგორც თანამშრომლისთვის?

მე ვიღებ ვალდებულებას გავეცნო JTI-ის გლობალურ პოლიტიკას ეკონომიკური სანქციების მიმართ და დავიცვა ყველა სანქცია და ექსპორტის შეზღუდვა, რომელიც შესაძლოა ვრცელდებოდეს ჩემზე ან კომპანიაზე.

ბიზნესტრანზაქციებისთვის, რომლებიც მოიცავს ემბარგოს და მაღალი რისკის ქვეყნებს, პროდუქტებსა და მომსახურებას, მე მოვიპოვებ წინასწარ წერილობით დასტურს ჩემი რეგიონული გენერალური მრჩეველისგან, ადგილობრივი იურისტისგან ან სანქციებზე პასუხისმგებელი პირისგან.

იმ შემთხვევაში, თუ მაქვს ეჭვი შესაძლო სანქციასთან ან ექსპორტზე შეზღუდვის რისკთან დაკავშირებით, დაუყოვნებლივ შევატყობინებ ჩემს რეგიონულ გენერალურ მრჩეველს, ადგილობრივ იურისტს ან სანქციებზე პასუხისმგებელ პირს.

რას ნიშნავს ეს ჩვენი ბიზნესპარტნიორებისთვის?

ჩვენი ბიზნესპარტნიორებისგან მოველით, რომ ზედმიწევნით დაიცავენ ყველა მოქმედ სანქციას, ექსპორტის შეზღუდვასა და JTI-ის მომწოდებელთა სტანდარტებს.

რა სიტუაციებზე ვრცელდება ეს?

ეკონომიკური სანქციების შესაძლო დარღვევის რისკები:

  • ვარ აშშ-ს მოქალაქე ან მწვანე ბარათის მფლობელი. იმავდროულად, ვადასტურებ პროექტის BAP/Memo-ს იმ ქვეყნისთვის, რომელზედაც ვრცელდება აშშ-ის ემბარგო.
  • მომწოდებელი აწვდის პროდუქციას ქვეყანას, რომელზედაც ვრცელდება აშშ-ის ემბარგო. ვაპირებ ჩვენთვის მოწოდებული საქონლის თანხა მომწოდებელს ჩავურიცხო აშშ დოლარში.
  • ვაპირებ JTI-ის ერთ-ერთ ქარხანას გავუგზავნო ლაზერული აპარატი, რომელიც ასევე გამოიყენება სამხედრო საქმეში. ზუსტად არ ვიცი, დამჭირდება თუ არა ექსპორტისთვის სპეციალური ლიცენზია.

გაიგეთ მეტი